เพื่อไทย ปรับโครงสร้าง 29 ตำแหน่ง นพ.ชลน่าน รองหน. หญิงหน่อย ปธ.ยุทธศาสตร์พรรค

เพื่อไทย ปรับโครงสร้าง 29 ตำแหน่ง นพ.ชลน่าน นั่งรองหัวหน้า หญิงหน่อย ปธ.ยุทธศาสตร์

เพื่อไทย – เมื่อวันที่ 11 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวการปรับโครงสร้างใหญ่ พรรคเพื่อไทย (พท.) ซึ่งจะมีการประชุมกันในวันที่ี (12 ก.ค. ว่า กรรมการบริหารพรรคมีทั้งสิ้น 29 คน สำหรับตำแหน่งต่างๆ ที่จะมีการปรับโครงสร้างหลักประกอบด้วย

หัวหน้าพรรค / นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์

รองหัวหน้าพรรค / นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง, นายชูศักดิ์ ศิรินิล, นายปลอดประสพ สุรัสวดี, นายสามารถ แก้วมีชัย, นายเกรียง กัลป์ตินันท์, นายวิสิษฐ์ เตชะธีราวัฒน์, นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว, นายชวลิต วิชยสุทธิ์, นายนคร มาฉิม, นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์, นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร, นายไพจิต ศรีวรขาน, นายวิชาญ มีนชัยนันท์ และ นายวิทยา บุรณศิริ

เลขาธิการพรรค / น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ

รองเลขาธิการพรรรค / นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล, นายจิรายุ ห่วงทรัพย์, น.ส.ขัตติยา สวัสดิผล, นายจตุพร เจริญเชื้อ, นายสุรชาติ เทียนทอง, และ นางละออง ติยะไพรัช

โฆษกพรรค / นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด

ผอ.พรรค / นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย

เหรัญญิกพรรค / นายทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์

นายทะเบียนพรรค / นายจักรพงษ์ แสงมณี

ประธานยุทธศาสตร์พรรค / คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ / นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา, นายโภคิน พลกุล, นายชัยเกษม นิติสิริ, นายนพดล ปัทมะ

บทความก่อนหน้านี้พช.ชวนร่วม “เดิน วิ่ง แบ่งปัน สานฝันน้อง” ชิงถ้วยพระราชทาน กรมสมเด็จพระเทพฯ
บทความถัดไปพรรณิการ์-ธนาธร แสงกับสิ่งที่อยู่ในถ้ำ