หม่อมเต่า เปิดงาน 26ปี ก.แรงงาน ปฏิรูปกำลังแรงงาน-เปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืน

หม่อมเต่า เปิดงาน 26 ปี กระทรวงแรงงาน ปฏิรูปกำลังแรงงาน เปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืน พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ อาสาสมัครแรงงานดีเด่น และผู้เกษียณ

หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รมว.แรงงาน เป็นประธานในพิธีเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ 26 ของกระทรวงแรงงาน เริ่มด้วยในช่วงเช้ามีพิธีบำเพ็ญกุศล พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ 10 รูป พิธีสักการะพระพุทธสุทธิธรรมบพิตรและพระพุทธชินราช พิธีพราหมณ์ สักการะศาลพระภูมิชัยมงคลและศาลท้าวมหาพรหมเทวฤทธิ์ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสมาร์ทจ็อบเซ็นเตอร์

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ ไลน์@ข่าวสด ที่นี่เพิ่มเพื่อน

จากนั้น รมว.แรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงานและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ด้านแรงงาน จำนวน 24 ราย ภายใต้ชื่องาน ‘26 ปีกระทรวงแรงงาน WORKFORCE TRANSFORMATION ปฏิรูปกำลังแรงงาน เปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืน’ พร้อมรับมอบกระเช้าแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงาน ครบรอบ 26 ปี จากหน่วยงานต่าง ๆ ณ บริเวณชั้นล่างอาคารกระทรวงแรงงาน

จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีอาสาสมัครแรงงานดีเด่น (อสร.) ระดับจังหวัด 76 ราย บัณฑิตแรงงานดีเด่น 4 ราย และมีอาสาสมัครแรงงานดีเด่นระดับภาค 8 ราย และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2562 จำนวน 209 ราย มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

โดย รมว.แรงงาน กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้เข้ารับรางวัล ว่า กระทรวงแรงงาน มีขอบเขตงานกว้างขวาง จำเป็นอย่างยิ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะภาคเอกชนถือได้ว่ามีบทบาทสำคัญที่ช่วยให้ภารกิจของกระทรวงแรงงานในด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน ส่งเสริมและขยายโอกาสการมีงานทำ การคุ้มครองดูแลให้แรงงานมีความมั่นคงและความปลอดภัยในการทำงาน สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ซึ่งขอขอบคุณในความเสียสละของทุกท่านที่มีส่วนร่วมในครั้งนี้

หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล กล่าวต่อว่า อาสาสมัครแรงงานทุกคนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นอาสาสมัครแรงงานดีเด่นในครั้งนี้ ภารกิจของกระทรวงมีหลากหลายด้านทั้งการพัฒนาฝีมือแรงงาน การจัดหางาน การสร้างหลักประกันทางสังคม การให้ความคุ้มครองเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงาน การป้องกันปัญหาเรื่องแรงงานต่างด้าว ปัญหายาเสพติด รวมทั้งปัญหาการค้ามนุษย์ ซึ่งเป็นความเกี่ยวพันกับความกินดีอยู่ดีของพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่

หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล กล่าวอีกว่า การเสียสละและความมุ่งมั่นอุทิศตนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ของทุกท่าน จึงมีส่วนสำคัญยิ่งที่เข้ามาช่วยเป็นแรงผลักดันภารกิจของกระทรวงแรงงานให้บรรลุเป้าหมาย นั่นคือ พี่น้องประชาชนในชุมชนทุกพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อาสาสมัครแรงงานของกระทรวงแรงงาน และบัณฑิตแรงงาน ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล และภารกิจของกระทรวงแรงงานไปสู่ประชาชนในพื้นที่ให้มีอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นบุคคลที่มีพื้นฐาน“จิตอาสา”ผู้อุทิศตนเพื่อสังคม จึงขอให้ท่านได้ดำรงตนเพื่อเป็นต้นแบบที่ดีสำหรับอาสาสมัครแรงงานคนอื่น ๆ ต่อไป

 

หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล กล่าวว่า ส่วนข้าราชการและลูกจ้างประจำ ที่เกษียณอายุราชการในปีนี้ การที่ได้รับราชการมาจนครบเกษียณอายุราชการ ชี้ให้เห็นว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ก่อให้เกิดประโยชน์ที่สูงยิ่งควรแก่การยกย่องสรรเสริญ และสมควรที่จะได้รับการจดจำและยึดถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ และประชาชนทั่วไป

บทความก่อนหน้านี้ชาวเน็ตตอกแรง นักวิจารณ์หัวเก่าเปรียบ “เกรตา ธันเบิร์ก” เป็นสาวโปสเตอร์ “ทัพนาซี”
บทความถัดไปนายทวารลีกอียิปต์เหนียวหนึบมหาอุตม์ โชว์ฟอร์มโคตรเซฟ สุดเหนือชั้น (คลิป)