ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศเปลี่ยนกรรมการบริหาร "พรรคการเมืองชื่อดัง"

2 ต.ค. 2562 - 09:09 น.

เมื่อวันที่ 1 ต.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมืองเรื่องการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรครวมพลังประชาชาติไทย

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

ในประกาศระบุว่า การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรครวมพลังประชาชาติไทยตามที่นายทะเบียนพรรคการเมือง ได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่องการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรครวมพลังประชาชาติไทยลงวันที่ 8 มกราคม 2562

ทำให้คณะกรรมการบริหารพรรครวมพลังประชาชาติไทย คงเหลือจำนวน 5 คน นั้นบัดนี้หัวหน้าพรรครวมพลังประชาชาติไทยได้มีหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560

กรณีพรรครวมพลังประชาชาติไทย ได้ดำเนินการประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 เลือกตั้งกรรมการบริหารพรรครวมพลังประชาชาติไทยเพิ่มเติมจำนวน 2 คน ได้แก่ นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ ตำแหน่งกรรมการบริหารพรรค และนายจักร พันธ์ชูเพชร ตำแหน่งกรรมการบริหารพรรค ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 และข้อ 39 ของข้อบังคับพรรครวมพลังประชาชาติไทย พ.ศ.2561

นายทะเบียนพรรคการเมืองได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้วตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ.2560 ดังนั้นจึงทำให้คณะกรรมการบริหารพรรครวมพลังประชาชาติไทยมีจำนวน 7 คนได้แก่

สุเทพ เทือกสุบรรณ ผู้ก่อตั้งพรรครวมพลังประชาชาติ
ม.ร.ว.จัตตุมงคล โสณกุล หัวหน้าพรรครวมพลังประชาชาติไทย และ รมว.แรงงานฯ

เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ตำแหน่งกรรมการบริหารพรรค

นายจักร พันธ์ชูเพชร ตำแหน่งกรรมการบริหารพรรค

  • 1 .หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล หัวหน้าพรรค
  • 2.นายทวีศักดิ์ ณ ตะกั่วทุ่ง เลขาธิการพรรค
  • 3.นางสาวจุฑาฑัตต เหล่าธรรมทัศน์ เหรัญญิกพรรค
  • 4.ร้อยตำรวจเอกจอมเดช ตรีเมฆ นายทะเบียนสมาชิกพรรค
  • 5.พลโทนันทเดช เมฆสวัสดิ์ กรรมการบริหารพรรค
  • 6.นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ กรรมการบริหารพรรค
  • 7.นายจักรพันธ์ ชูเพชร กรรมการบริหารพรรค


 

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศเปลี่ยนกรรมการบริหาร "พรรคการเมืองชื่อดัง"
ข่าวที่เกี่ยวข้อง