Khaosod
Online

วันเสาร์ ที่ 19 ก.ย. 2563

ส.ว.ลุยแพร่ พบปัญหาฝุ่น PM 2.5 ฟุ้ง เตรียมคุมเผาป่า แก้ระดับจังหวัด

7 พ.ย. 2562 - 18:14 น.

ส.ว.ลุยแพร่ พบปัญหาฝุ่น PM 2.5 ฟุ้ง เตรียมคุมเผาป่า แก้ระดับจังหวัด

ลุยแพร่ - วันที่ 7 พ.ย. ที่ ศาลากลาง จ.แพร่ พล.อ.สกนธ์ สัจจานิตย์ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ในฐานะหัวหน้าคณะเดินทาง ลงพื้นที่ จ.แพร่ เพื่อประชุมร่วมกับส่วนราชการ โดย พล.อ.สกนธ์ กล่าวว่า บทบาทหน้าที่ และอำนาจของส.ว.ชุดปัจจุบัน มีภารกิจด้านการติดตามการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ การรับฟังความคิดเห็น และข้อมูลประกอบการพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย ตลอดจนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่มีผลใช้บังคับแล้ว ให้สอดคล้องกับหลักการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 77 ประกอบมาตรา 270

สำหรับการลงพื้นที่ จ.แพร่ ในครั้งนี้ ส.ว. และหัวหน้าส่วนราชการ ได้หารือในประเด็นเกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการของจ.แพร่ ที่สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ และแผนยุทธศาสตร์ด้านสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย

กดติดตามไลน์ ข่าวสด official account ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน

1.ด้านหมอกควัน พบว่าปัญหาหมอกควันของจ.แพร่ เป็นไปในลักษณะเดียวกับพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบนทั้งหมด คือปัญหาจากการเผาป่า ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดหมอกควัน และฝุ่น PM 2.5 โดยแนวทางการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นระดับจังหวัด คือการสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน รวมทั้งกำหนดแนวทางในการควบคุมการเผาป่า และการจัดการเชื้อเพลิงอย่างเหมาะสม

2.การท่องเที่ยว ในปี 2562 จ.แพร่ มีนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย และต่างชาติ รวม 589,532 คน มีจำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.65 อย่างไรก็ตาม พบปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว อาทิ การแข่งขันด้านการตลาดการท่องเที่ยวในประเทศ ค่าเงินบาทแข็งตัว เป็นต้น

3.ด้านการบริหารจัดการน้ำ พบปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำในบางพื้นที่ อาทิ การขาดแคลนแหล่งน้ำดิบในการผลิตน้ำประปา ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ขาดคลานน้ำเพื่อการเกษตร และ4.ด้านที่ดินทำกิน มีปัญหาด้านการออกโฉนดที่ดินทำกินในพื้นที่ตกค้างการสำรวจ โดยลักษณะที่ดินที่ราษฎรร้องขอมีลักษณะเป็นกลุ่มย่อยกระจัดกระจาย ไม่ติดต่อเป็นผืนเดียวกัน ทั้งนี้ ในส่วนของข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ที่ได้รับคณะกรรมการฯ จะได้นำไปดำเนินการตามหน้าที่ และอำนาจของส.ว.ต่อไป

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ ส.ว.ลุยแพร่ พบปัญหาฝุ่น PM 2.5 ฟุ้ง เตรียมคุมเผาป่า แก้ระดับจังหวัด
ข่าวที่เกี่ยวข้อง