Khaosod
Online

วันเสาร์ ที่ 30 พ.ค. 2563

“เพื่อไทย” ไม่ทน ยื่นหนังสือถึงกกต. ให้ย้ายด่วนกำนัน ออกจากหน่วยเลือกตั้ง ชี้ชัดทำผิดกม.

22 ธ.ค. 2562 - 14:48 น.

“เพื่อไทย” ไม่ทน ยื่นหนังสือถึงกกต. ให้ย้ายด่วนกำนัน ออกจากหน่วยเลือกตั้ง ชี้ชัดทำผิดกม.

กรณี นางทัน พลเสน่ห์ อายุ 78 ปี เดินเข้าแจ้งความที่ สภ.หนองเรือ เพื่อเอาผิด นายจักรธร โงะบุดดา กำนัน ต.บ้านเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยระบุว่าถูกแย่งบัตรเลือกตั้งจากคูหาเลือกตั้งไปลงคะแนนแทน

ความคืบหน้า วันที่ 22 ธ.ค. น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพื่อไทย เตรียมเข้ายื่นหนังสือด่วน ถึง กกต.จังหวัดขอนแก่น เพื่อขอให้ยับยั้งการทำหน้าที่ของ กำนันต.บ้านเม็ง ซึ่งเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งให้ออกจากหน่วยเลือกตั้งด่วน และให้สอบสวนกรณีนี้โดยด่วนว่าเจ้าหน้าที่รัฐวางตัวไม่เป็นกลางหรือไม่

โดยหนังสือของ นายธนิก มาสีพิทักษ์ ผู้สมัครเลือกตั้งซ่อม จ.ขอนแก่น พรรคเพื่อไทย ระบุว่า ข้าพเจ้าเห็นว่า การกระทําของนายจักรธร ซึ่งทําหน้าที่เป็นกรรมการประจําหน่วย เลือกตั้งที่ 17 และยังเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีอํานาจหน้าที่เป็นผู้ปกครองท้องที่ในเขตตําบลบ้านเม็ง อีกด้วย

กดติดตามไลน์ ข่าวสด official account ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน

การกระทําดังกล่าวข้างต้นของนายจักรธร เป็นกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งได้กระทําการ อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งและการออกเสียงลงคะแนนแทนนางทัน ดังกล่าว

มิได้เป็นไปตาม ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 ข้อ 141 แต่อย่างใด แต่เป็นการใช้อํานาจในตําแหน่งหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายกระทําการเพื่อเป็นคุณแก่ ผู้สมัครหมายเลข 2 พรรคพลังประชารัฐ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 78 ประกอบมาตรา 149 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561

จึงทําให้การเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งดังกล่าวมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ดังนั้นหากให้นายจักรธร ยังคงปฏิบัติหน้าที่ประจําหน่วยเลือกตั้งที่ 17 ต่อไปจะทําให้การ เลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งดังกล่าวมิปัญหาและเป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรมได้ จึงขอให้ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดขอนแก่น ได้มีคําสั่งให้นายจักรธร พ้นจากหน้าที่

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ “เพื่อไทย” ไม่ทน ยื่นหนังสือถึงกกต. ให้ย้ายด่วนกำนัน ออกจากหน่วยเลือกตั้ง ชี้ชัดทำผิดกม.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง