Khaosod
Online

วันเสาร์ ที่ 4 เม.ย. 2563

ระทึก! นัดวินิจฉัย "คดีอิลลูมินาติ" ชี้ขาดอนาคตใหม่ โลโก้ ส่อล้มล้างการปกครอง

25 ธ.ค. 2562 - 15:02 น.

ศาลรัฐธรรมนูญ รับคำร้องกกต.ยุบพรรคอนาคตใหม่ ปมกู้เงิน “ธนาธร” 191 ล้าน พร้อมนัดตัดสินคดีล้มล้างการปกครอง "อิลลูมินาติ" 21 ม.ค. 63

เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งรับคำร้องที่คณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ตามมาตรา 92 วรรคหนึ่ง (3) ประกอบมาตรา 72 พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560

กรณีพรรคอนาคใหม่ ผู้ถูกร้องกระทำการฝ่าฝืน มาตรา 72 พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 ที่ห้ามมิให้พรรคการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบ ด้วยกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า

มีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเมื่อกกต. มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคอนาคตใหม่ได้กระทำการอันเป็นเหตุให้ศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคอนาคตใหม่ โดยแจ้งให้กกต.ทราบและส่งสำเนาคำร้องให้กับพรรคอนาคตใหม่ ชี้แจ้งข้อกล่าวหาภายใน 15 วันนับแต่วันได้รับสำเนาคำร้อง

นอกจากนี้กรณีที่ศาลได้รับพิจารณา คำร้องที่นายณฐพร โตประยูร (ผู้ร้อง) ยื่นคำร้องเพื่อขอให้ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 ว่า การกระทำของพรรคอนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายปิยบุตร แสงกนกกุล และคณะกรรมการบริหาร พรรคอนาคตใหม่ ผู้ถูกร้องที่ 1-4 ใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มลังการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือไม่

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า ในคดีนี้ มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะ พิจารณาวินิจฉัยได้โดยไม่จำต้องทำการไต่สวน ทั้งนี้ ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 2561 มาตรา 58 วรรคหนึ่ง ศาลรัฐธรรมนูญได้อภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัย และนัดอ่านคำวินิจฉัยในวันอังคารที่ 21 ม.ค. 63 เวลา 11.30 น.

สำหรับคดีที่ นายณฐพร โตประยูร (ผู้ร้อง) ยื่นคำร้องเพื่อขอให้ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนั้น แกนนำพรรคอนาคตใหม่ มักจะเรียกว่า คดี “อิลลูมินาติ” เนื่องจากในคำร้องของนายณฐพร นอกจากระบุถึงพฤติกรรมของแกนนำแล้ว ยังระบุว่า

สัญลักษณ์ของพรรคอนาคตใหม่ ที่เป็นสามเหลี่ยมด้านเท่ากลับหัว มีความเหมือนกับสมาคมอิลลูมินาติ ในช่วงปี 1776 ที่ผู้ก่อตั้งไม่ยึดติดกับความเชื่อเดิมทั้งการปกครองและศาสนา เพื่อก้าวเข้าสู่การปกครองแบบใหม่ (New World Order)

และสมาคมนี้อยู่เบื้องหลังการล้มล้างการปกครองระบอบกษัตริย์ของหลายประเทศในยุโรป การที่พรรคใช้สัญลักษณ์แบบนี้แสดงให้เห็นเจตนาที่ซ่อนเร้นวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของพรรค โดยนายณฐพร ผู้ร้องระบุว่า “เป็นพรรคการเมือง ที่เป็นอันตรายต่อระบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”


 


ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ ระทึก! นัดวินิจฉัย "คดีอิลลูมินาติ" ชี้ขาดอนาคตใหม่ โลโก้ ส่อล้มล้างการปกครอง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง