Khaosod
Online

วันพุธ ที่ 12 ส.ค. 2563

เปิด 3 แนวทางวินิจฉัย คดียุบพรรคอนาคตใหม่ ออกทางไหนก็อ่วม!! โดนยุบจริง เจอคดีอาญาซ้ำ

20 ก.พ. 2563 - 18:38 น.

เปิด 3 แนวทางวินิจฉัย ออกทางไหนก็อ่วม!! หากยุบ กก.บห.ถูกตัดสิทธิสมัคร 10 ปี เจอซ้ำดำเนินคดีอาญา- ไม่ยุบวนกลับกกต.ดำเนินคดีสู้ยาว 3 ศาล “ธนาธร”ส่อถูกจำคุก 5 ปี กก.บห.ถูกตัดสิทธิเลือกตั้ง 5 ปี ริบเงินกู้เป็นของกองทุน

เมื่อวันที่ 20 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานจากศาลรัฐธรรมนูญว่า ในช่วงบ่าย ซึ่งเป็นวันก่อนศาลรัฐธรรมนูญออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยใน คดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ ตามมาตรา 92 วรรรคหนึ่ง (3) ประกอบ มาตรา 72 พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 กรณีพรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงินจาก นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ จำนวน 191.2 ล้านบาท

ศาลรัฐธรรมนูญได้จัดเตรียมสถานที่และวางมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัย กำหนดพื้นที่ของผู้เกี่ยวข้องให้ใช้ประตูด้านทิศใต้ และทิศตะวันออก เป็นทางเข้าออก และไม่อนุญาตให้ใช้ประตูด้านทิศเหนือซึ่งเป็นด้านหน้าของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

ขณะเดียวกันมีการนำแผงเหล็กมากั้นแนวเขตของศาล แบ่งเป็นโซนสื่อมวลชน มีการติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดถ่ายทอดจากห้องพิจารณาคดีลงมายังบริเวณชั้นล่าง และห้องสื่อได้รับฟัง อีกโซนหนึ่งเป็นจุดแลกบัตรและตรวจค้นอาวุธ ซึ่งจะอยู่บริเวณบันไดทางขึ้นห้องพิจารณาคดี จุดนี้ตัวแทนผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องแลกบัตรและผ่านการตรวจอาวุธ รวมทั้งฝากสิ่งของ โดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือ นาฬิกาอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ

ขณะที่ประชาชนที่จะมาให้กำลังใจหรือติดตามรับฟังการอ่านคำวินิจฉัยคดี เจ้าหน้าที่จัดพื้นที่บริเวณโถงกลางของอาคารเอ พร้อมติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ของบริษัทพัฒนาสินทรัพย์

กดติดตามไลน์ ข่าวสด official account ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน

ทั้ง 3 จุด จะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบจาก สน.ทุ่งสองห้อง และกองบังคับการตำรวจนครบาล 2 คอยดูแล โดยจะเข้าประจำพื้นที่ภายในอาคารสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ในช่วงค่ำวันนี้ และแม้แกนนำพรรคอนาคตใหม่ยืนยันไม่เดินทางมารับฟังคำวินิจฉัย และคาดว่าผู้สนับสนุนพรรคอาจจะไม่มาฟังคำวินิจฉัย แต่คดีดังกล่าวเป็นที่สนใจของสังคมจึงเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยเบื้องต้นไว้ 1 กองร้อย หรือ 150 คน

โดยจะประเมินอีกครั้งในช่วงเช้าวันที่ 21 ก.พ. และจะเข้าประจำตามจุดต่างๆ โดยรอบอาคารเอ และเส้นทางเข้าศูนย์ราชการโดยรอบ ขณะเดียวกันตัวแทนสถานทูตต่างประเทศ ได้ประสานจะส่งตัวแทนเข้าร่วมฟังคำวินิจฉัยเช่นเดิม ทั้งสหภาพยุโรป หรืออียู และสถานทูตสหรัฐ เป็นต้น

ทั้งนี้ ก่อนศาลรัฐธรรมนูญจะออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยคดีนี้ในเวลา 15.00 น. ช่วงเช้าคณะตุลาการจะประชุมแถลงด้วยวาจาและลงมติ พร้อมจัดทำคำวินิจฉัย ซึ่งตลอดเวลาการประชุมและก่อนนั่งบัลลังก์ ศาลจะตัดสัญญาณโทรศัพท์บริเวณโดยรอบสำนักงานเพื่อป้องกันไม่ให้คำวินิจฉัยรั่วไหลออกไปก่อน

มีรายงานว่า ในการยื่นคำชี้แจงของกกต.ต่อศาลนั้น กกต.ได้ให้ข้อมูลว่า พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 62 กำหนดที่มารายได้ของพรรคการเมืองไว้ 7 ประเภท เพื่อใช้ดำเนินกิจการตามอุดมการณ์ ไม่มีประเภทรายได้อื่นที่เปิดช่องให้พรรคกู้ยืมเงินมาดำเนินกิจการได้ ประเภทของรายได้ จึงเป็นสิ่งที่แสดงลักษณะเฉพาะของนิติบุคคลตามกฎหมายพรรคการเมือง ซึ่งจะต่างจากนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น หากไม่ใช่เงินรายได้ที่กำหนดไว้ในกฎหมายพรรคการเมืองแล้ว แม้จะเป็นเงินที่ชอบด้วยกฎหมาย แต่อาจเป็นเงินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายพรรคการเมือง

ขณะเดียวกันการที่กฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการได้มาของรายได้แต่ละประเภท คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ให้ไว้แตกต่างกัน เช่น รายได้จากเงินบริจาคตามมาตรา 66 มีการกำหนดเงื่อนไขให้พรรคการเมืองไว้มากที่สุด รายได้จากการจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรค มีเงื่อนไขการให้พรรคลดหลั่นลงมา หรือรายได้จากการจำหน่ายสินค้า บริการของพรรคที่มิได้กำหนดเงื่อนไขการให้พรรคไว้แต่อย่างใด ก็เพื่อเป็นหลักประกันถึงความโปร่งใสการได้มาซึ่งรายได้ และการป้องกันมิให้เกิดการกระทำนิติกรรมอำพรางการได้มาซึ่งรายได้ของพรรคง

ดังนั้น พรรคที่หารายได้โดยไม่เป็นไปตามประเภทรายได้ หรือรับเงินโดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการได้มาของรายได้ ที่พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง กำหนด เงินที่ได้มา จึงไม่เป็นเงินจากแหล่งรายได้ตามที่กฎหมายกำหนดเข้าลักษณะความผิดตามมาตรา 72 กฎหมายเดียวกัน

ขณะที่พรรคอนาคตใหม่ต่อสู้ว่า พรรคการเมืองเป็นนิติบุคคลเช่นบริษัทเอกชน สามารถกู้ยืมเงินได้ โดยมีพรรคอีก 16 พรรคที่มีการกู้เช่นกัน แต่กกต.กลับเลือกปฏิบัติไม่เอาผิด รวมทั้งเงินกู้ไม่ใช่เงินรายได้ ไม่ใช่บริจาค รวมถึงไม่ใช่ผลประโยชน์อื่นใดหรือเป็นเงินที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาไม่ชอบที่จะผิดมาตรา 72 อีกทั้งขั้นตอนการพิจารณาของกกต.เร่งรัด ไม่ถูกต้องไม่ให้โอกาสพรรค ยื่นเอกสารหลักฐานอย่างเต็มที่ ซ้ำมุ่งเอาผิดกับพรรค อนค.โดยเฉพาะ

ส่วนที่แนวทางคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในคดีนี้มี 3 แนวทาง

1.ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าผิดจริงตัดสินยุบพรรค เพิกถอนสิทธิ์กรรมกาารบริหารพรรค 10 ปี ตามแนวคำวินิจฉัยที่ศาลรัฐธรรมนูญได้เคยวินิจฉัยไว้ในคดียุบพรรคไทยรักษาชาติ ถ้าเป็นแนวทางนี้ กกต.จะมีการดำเนินคดีอาญาซ้ำในภายหลังด้วย

2.ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าพรรคไม่มีความผิดตามมาตรา 72 ให้ยกคำร้อง

3.ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่ามีความผิด แต่เป็นความผิดตามมาตรา 62 มาตรา 66 พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองเท่านั้น ไม่อยู่ในอำนาจที่ศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณา จึงยกคำร้องยุบพรรค หากเป็นแนวทางนี้เรื่องก็จะวนกลับมาที่ กกต. จะต้องเป็นผู้พิจารณาดำเนินการตามระเบียบ กกต.ว่าด้วยการสืบสวน ไต่สวนและวินิจฉัยชี้ขาด เพื่อดำเนินคดีอาญา ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 124 ที่กำหนดเอาผิดผู้บริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดให้แก่พรรค เกินกว่า 10 ล้านบาทต่อปี ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู้นั้น 5 ปี

และมาตรา 125 ที่กำหนดเอาผิดพรรคที่รับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดมีมูลค่าเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหัวหน้าพรรค กรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น 5 ปี และให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดส่วนที่เกินมูลค่าที่กฎหมายกำหนดไว้ 10 ล้านบาทตกเป็นของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง รวมทั้งอาจดำเนินคดีในกรณีที่พรรคนำเงินรายได้ที่ได้จากการระดมทุน การรับบริจาค ขายของที่ระลึก ซึ่งกฎหมายกำหนดห้ามนำไปใช้เพื่อการอื่นใดนอกจากการดำเนินงานของพรรค ตามมาตรา 87 ไปใช้หนี้เงินกู้ให้กับนายธนาธร

โดยมาตรา 132 กำหนดโทษไว้หากหัวหน้าพรรค กรรมการบริหารพรรค และเหรัญญิกพรรคผู้ใดนำเงินหรือยินยอมให้บุคคลนำเงิน ทรัพย์สินของพรรคไปใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือบุคคลอืน หรือนำไปใช้เพื่อการอื่นอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 87 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 5-10 ปี ปรับตั้งแต่ 1แสน-2 แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งการเอาผิดทางอาญานั้นจะต้องต่อสู้ในศาลถึง 3 ศาล

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ เปิด 3 แนวทางวินิจฉัย คดียุบพรรคอนาคตใหม่ ออกทางไหนก็อ่วม!! โดนยุบจริง เจอคดีอาญาซ้ำ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง