เมื่อวันที่ 4 เม.ย. นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง และปริมาณน้ำทั่วประเทศขณะนี้ เนื่องจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ(สทนช.) ระบุว่า ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศมีอากาศร้อน บางพื้นที่ยังมีน้ำน้อยปกติ ไปจนไปถึงน้ำน้อยระดับวิกฤต

โดยนายกฯได้ย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปติดตามสถานการณ์แล้ว จากการหารือในที่ประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ(กอนช.) ได้ให้เร่งรัดการดำเนินโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำปี 2562/63 ให้เป็นไปตามแผน ประเมินสถานการณ์น้ำในแหล่งน้ำ และจัดเตรียมแผนปฏิบัติการรองรับสถานการณ์น้ำในกรณีปริมาณน้ำไม่เพียงพอถึงวันที่ 30 มิ.ย.

รวมถึงให้จัดทำแผนการบริหารจัดการน้ำและแผนการเพาะปลูกพืชในฤดูฝนปี 2563 ตรวจสอบสภาพอาคารชลศาสตร์ ระบบระบายน้ำ และสถานีโทรมาตร เร่งรัดดำเนินการปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำปี 2562 ให้แล้วเสร็จในฤดูฝนนี้

โดยกอนช.ได้มอบสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือสทอภ.ตรวจสอบปริมาณวัชพืชและผักตบชวาในแม่น้ำคูคลอง และให้กรมโยธาธิการและผังเมืองประสานหน่วยปฏิบัติจัดทำแผนกำจัดวัชพืช

สำหรับการให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้ง 23 จังหวัด กระทรวงกลาโหมได้ดำเนินการแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภค 84,000 ลิตร ในจ.น่าน นครพนม ชัยภูมิ ลพบุรี และภูเก็ต ส่วนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ขุดเจาะบ่อบาดาลแล้ว 1,148 บ่อ สูบน้ำ 71.93 ล้าน ลบ.ม. ซ่อมแซมประปาบาดาล 241 แห่ง และแจกจ่ายน้ำสะอาด 15.42 ล้านลิตร

นอกจากนี้ กรมชลประทานได้สนับสนุนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรใน จ.ลำปาง นครราชสีมา บุรีรัมย์ และนครศรีธรรมราช

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน