“ศรีสุวรรณ”ร้อง อธิบดีกรมการปกครอง สอบ “คณะก้าวหน้า”จัดเรี่ยไรระดมทุนขออนุญาตถูกต้องหรือไม่ จี้เอาผิดทางกม.หากไม่ถูกต้อง ไม่มีข้อยกเว้นแม้อ้างว่าเพื่อประโยชน์สาธารณะ

เมื่อวันที่ 4 พ.ค. นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย กล่าวว่า ตามที่”คณะก้าวหน้า” นำโดย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ จัดกิจกรรมไลฟ์สด “คอนเสิร์ตระดมทุน #MAYDAYMAYDAY เราช่วยกัน” เมื่อวันที่ 1-2 พ.ค.ที่ผ่านมา โดยอ้างว่าจะระดมทุนดังกล่าวไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด-19

แม้กิจกรรมดังกล่าวจะมีวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณประโยชน์ แต่ไม่ได้เป็นการดำเนินการโดยภาครัฐหรือทางราชการ จึงต้องขออนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามม.6 ประกอบ ม.8 แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ.2487 ซึ่งตามกฎกระทรวงแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ และกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการขออนุญาตจัดให้มีการเรี่ยไรและทำการเรี่ยไร พ.ศ.2548 กำหนดให้อธิบดีกรมการปกครอง เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม ม.8 ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ก้าวไกล

“ศรีสุวรรณ”ร้อง อธิบดีกรมการปกครอง สอบ “คณะก้าวหน้า”

ซึ่งต้องตรวจสอบต่อไปว่าผู้ขออนุญาตเคยต้องโทษเกี่ยวกับลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ โจรสลัด กรรโชก ฉ้อโกง ยักยอกทรัพย์ รับของโจร หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายลักษณะอาญาหรือไม่ หากใครฝ่าฝืนย่อมมีความผิดตาม ม.17 ประกอบ ม.19 ได้หรือหากผู้จัดกิจกรรมปิดบังอำพรางข้อเท็จจริงก็อาจเข้าข่ายความผิดฐานแจ้งความเท็จตาม ปอ.ม.172 ได้

นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า สมาคมฯ จึงทำหนังสือร้องเรียนไปยังอธิบดีกรมการปกครองเพื่อขอให้ดำเนินการตรวจสอบต่อไปว่า 1.กิจกรรมการเรี่ยไรดังกล่าวมีการดำเนินการขออนุญาตจากกรมการปกครองตามกฎกระทรวง แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมการเรี่ยไร 2487 แล้วหรือไม่ อย่างไร

2.กิจกรรมการเรี่ยไรดังกล่าวมีการออกใบรับเงินให้กับผู้บริจาคทุกคนตามที่กำหนดไว้ใน ม.13 หรือไม่ 3.กิจกรรมการเรี่ยไรดังกล่าว มียอดรับเงินบริจาคตรงกับยอดการบริจาคโดยการนำไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดแล้ว หรือไม่ อย่างไร

เมื่อมีการตรวจสอบตามข้อร้องเรียนดังกล่าว หากพบว่าฝ่าฝืนพ.ร.บ.ควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ.2487 ก็ย่อมที่จะฝ่าฝืน พ.ร.บ.การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องตามไปด้วย ย่อมถือได้ว่าเป็นความผิดที่สำเร็จแล้วจะขอให้ดำเนินการทางกฎหมายเพื่อลงโทษตามกฎหมายสูงสุดต่อไป ทั้งนี้กฎหมายต้องเป็นกฎหมาย ไม่อาจมีข้อยกเว้นให้บุคคลใดหรือคณะใดได้ แม้จะอ้างว่าเพื่อประโยชน์สาธารณะก็ตาม นายศรีสุวรรณกล่าวในที่สุด

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน