Khaosod
Online

วันศุกร์ ที่ 23 ต.ค. 2563

ประกาศ พระราชกฤษฎีกา ให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.สมุทรปราการ

10 ก.ค. 2563 - 12:38 น.

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พระราชกฤษฎีกา ให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสมุทรปราการ แทนตำแหน่งที่ว่างลง

วันนี้ (10 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศ พระราชกฤษฎีกา ให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสมุทรปราการ แทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยมีรายละเอียดดังนี้

พระราชกฤษฎีกา ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ ๕ แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. ๒๕๖๓ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ไว้ ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นปีที่ ๕ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้ง แบบแบ่งเขตเลือกตั้งขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่าง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐๕ วรรคหนึ่ง (๑) และมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ ประกาศ พระราชกฤษฎีกา ให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.สมุทรปราการ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง