Ilaw นัดใหญ่! ถึงเวลาประชาชน รวบรวม ห้าหมื่นรายชื่อ แก้รัฐธรรมนูญ เปิดทางร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ให้มีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น 13.00 น. ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

จากกระแสข้อเรียกร้อง และกดดันอย่างหนัก ของนักเรียน นักศึกษา ประชาชน พรรคการเมือง และกลุ่มการเมืองต่างๆ ทั่วประเทศไทย ที่ผลักดันให้เกิดการ แก้ไขรัฐธรรมนูญ ฉบับปัจจุบัน ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวนั้น ถูกมองว่า เป็นการสืบทอดอำนาจ และมีความไม่เป็นประชาธิปไตย หรือแม้แต่ฝ่ายรัฐบาลเอง ก็ยังยอมรับว่าต้องมีการแก้ไขเกิดขึ้น

ล่าสุด วันนี้ (6 ส.ค.) โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน หรือ iLaw ได้ประกาศจัดแคมเปญ ล่ารายชื่อประชาชนกว่า 50,000 รายชื่อ ให้เกิดการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อนำไปสู่การร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ที่มีความเป็นประชาธิปไตย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

แถลงข่าวเปิดตัวแคมเปญเข้าชื่อ 50,000 ชื่อ #ร่วมรื้อร่วมสร้างร่วมร่างรัฐธรรมนูญ

ทุกคนรู้มั้ยว่า ประชาชนสามารถ เข้าชื่อร่วมกัน 50,000 คน เพื่อเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ และเชื่อว่าทุกคน ก็ต้องคิดว่า ถึงเวลาแล้ว! ที่เราต้องลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างเพื่อขับเคลื่อนประเทศให้เดินหน้าสู่ประชาธิปไตยเสียที ดังนั้น เราขอประกาศว่า นับตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไป ไอลอว์จะเริ่มรณรงค์ล่าชื่อเพื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน

โดยเราจะไปตั้งโต๊ะในที่ต่างๆ เพื่อเปิดรับรายชื่อจากทั่วทุกสารทิศ อย่าลืม! ทุกลายเซ็นมีความหมายและสถานที่แรกที่เราจะไปเปิดรับรายชื่อ ณ ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร LT.1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เตรียมบัตรประชาชนแล้วมาพบกับเราได้ ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น.

กำหนดการ

13.00 – 13.15 น. กล่าวชี้แจงที่มาและความสำคัญของการแก้รัฐธรรมนูญ โดย จอน อึ๊งภากรณ์ ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw)

13.15 – 13.45 น. กล่าวชี้แจงรายละเอียดร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ชวนประชาชนเข้าชื่อ โดย ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้จัดการ iLaw

13.45 – 15.45 ตัวแทนเครือข่ายประชาชน ร่วมกันแถลงเหตุผลที่ต้องเข้าชื่อแก้รัฐธรรมนูญ เช่น

๐ เครือข่าย People Go
๐ เครือข่าย Constitution Advocacy Alliance (CALL)
๐ เครือข่ายคณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน (ครช.)
๐ คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) ฯลฯ


 

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน