โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง สมาชิกวุฒิสภา แทนตำแหน่งที่ว่างลง

11 ก.ย. 2563 - 07:34 น.

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง สมาชิกวุฒิสภา แทนตำแหน่งที่ว่างลง หลังจากที่ นายระวี รุ่งเรือง สิ้นสุดลงเนื่องจากศาลมีคำวินิจฉัยให้เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้าม

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

วันที่ 11 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 10 ก.ย. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า

เกาะติดข่าว กดติดตามไลน์ ข่าวสด
เพิ่มเพื่อน


ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง สมาชิกวุฒิสภา จำนวน 250 คน ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เนื่องด้วยสมาชิกภาพสมาชิกวุฒิสภาของ นายระวี รุ่งเรือง สิ้นสุดลงเนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้าม เป็นสมาชิกวุฒิสภา เป็นเหตุให้ตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาว่างลง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 269 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายวิชัย ทิตตภักดี เป็นสมาชิกวุฒิสภา แทนตำแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน พุทธศักราช 2563 เป็นปีที่ 5 ในรัชกาลปัจจุบัน
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง สมาชิกวุฒิสภา แทนตำแหน่งที่ว่างลง

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง สมาชิกวุฒิสภา แทนตำแหน่งที่ว่างลง

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง สมาชิกวุฒิสภา แทนตำแหน่งที่ว่างลง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง