ทบ.ไม่เข็ด! ส่งทหารไปฝึกที่ "สหรัฐ" อีก มั่นใจ ไม่ติด โควิด-19 กลับมา

1 ต.ค. 2563 - 14:15 น.

กองทัพบก เตรียมส่งทหารชุดเดิม ร่วมทดสอบการฝึก JRTC ที่สหรัฐ ตามแผนการปฏิบัติที่วางไว้ใน ต.ค.63 มั่นใจ ไม่ติด “โควิด-19” กลับมา เพราะมีการฝึกและป้องกัน

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อวันที่ 1 ต.ค. ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า หลังจากกองทัพบกส่งกำลังพลเข้าร่วมการฝึก Lightning Forge 2020 ที่สหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งจากแผนการฝึกจะมีการทดสอบและประเมินผลในเดือนตุลาคมนี้

ดังนั้น เพื่อความต่อเนื่องของแผนงานดังกล่าวและเป็นไปตามพันธกรณีกับกองทัพมิตรประเทศ กองทัพบกเตรียมส่ง “กองร้อยทหารราบฝึกผสมไทย-สหรัฐอเมริกา” ไปร่วมประเมินผลการฝึก ณ ศูนย์การเตรียมความพร้อมร่วม (Joint Readiness Training Center : JRTC) Fort Polk รัฐหลุยเซียนน่า สหรัฐอเมริกา ระหว่าง 3 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2563

โดยจัดกำลังจากหน่วยเดิมและเป็นกำลังพลชุดเดิมที่เคยเดินทางไปฝึกเมื่อเดือนกรกฎาคม เป็นหน่วยในสังกัดกองทัพภาคที่ 2 และหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จำนวน 189 นาย ซึ่งกองทัพบกได้สร้างมาตรการป้องกันและเรียนรู้เพื่อให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาด COVID-19 และกำลังพลมีความพร้อมทั้งด้านสมรรถภาพร่างกาย เชื่อมั่นในระบบการป้องกันการติดเชื้อที่กองทัพบกได้เตรียมการไว้ พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความเสี่ยง รวมถึงกำลังพลที่เคยได้รับผลกระทบจากการฝึกครั้งที่ผ่านมา

พ.อ.หญิงศิริจันทร์ กล่าวว่า การร่วมประเมินผลการฝึกในครั้งนี้ จะเป็นความต่อเนื่องในการยกระดับและพัฒนาความสามารถกำลังพล โดยเฉพาะด้านยุทธวิธีการรบ วิวัฒนาการทางทหารและเทคโนโลยี รวมถึงได้เรียนรู้ภูมิภาคที่แตกต่างภายใต้ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพทั้ง 2 ประเทศ โดยในปีนี้มีกองทัพสหรัฐอเมริกา อินโดนีเซีย และไทยเข้าร่วมประเมินผล

การส่งกำลังพลไปร่วมประเมินผลการฝึกครั้งนี้ กองทัพบกเตรียมความพร้อมด้านการฝึก และด้านธุรการควบคู่ไปกับมาตรการป้องกัน COVID-19 ทั้งก่อน ระหว่างและหลังการเดินทาง โดยเป็นไปตามมาตรฐานของ ศบค. และการหารือร่วมกับสหรัฐอเมริกา ในส่วน ศบค.-19 ทบ. ได้อบรมให้ความรู้เรื่องโควิดศึกษา เตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และอุปกรณ์ในการป้องกันโรค


ทั้งนี้ ได้นำประสบการณ์และบทเรียนด้านการป้องกัน COVID-19 จากการที่กองทัพบกได้ส่งกำลังพลไปปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศ มาเป็นข้อพิจารณาและปรับการป้องกันโรคให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สำหรับกำลังพลที่จะเดินทางไป JRTC ครั้งนี้ได้รับการกักตัว 5 วัน และการทดสอบหาเชื้อล่วงหน้าก่อนเดินทางโดยอากาศยานเช่าเหมาลำ ในระหว่างอยู่ที่สหรัฐจะพักอยู่ในพื้นที่ควบคุมเฉพาะ (Training Bubble)

ไม่พบปะบุคคลภายนอกที่ไม่ผ่านการตรวจเชื้อ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคตามที่กองทัพบกสหรัฐมีมาตรการไว้อย่างเคร่งครัด และมีกำหนดเดินทางกลับไทย 2 พฤศจิกายน 2563 โดยผ่านกระบวนการเข้าประเทศตามมาตรการ ศบค. กำหนด

อย่างไรก็ตาม กองทัพบกตระหนักดีว่าในสถานการณ์ที่ทั่วโลกกำลังเผชิญหน้ากับภัยคุกคามโรคอุบัติใหม่ ซึ่งกองทัพได้ปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว และยังต้องดำรงไว้ซึ่งภารกิจในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะการฝึกศึกษากับกองทัพมิตรประเทศ รวมถึงการส่งกำลังทหารไทยไปปฏิบัติภารกิจในภูมิภาคต่างๆ

ยังคงมีความจำเป็นที่ต้องปฏิบัติและดำรงความต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดพัฒนาการทางทหารและเกิดประโยชน์ต่อประเทศเป็นส่วนรวม ขอให้เชื่อมั่นว่ากองทัพบกจะดำเนินการทุกภารกิจภายใต้ข้อจำกัดของโรคอุบัติใหม่อย่างเหมาะสมที่สุด


 

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ทบ.ไม่เข็ด! ส่งทหารไปฝึกที่ "สหรัฐ" อีก มั่นใจ ไม่ติด โควิด-19 กลับมา
ข่าวที่เกี่ยวข้อง