พุทธิพงษ์ เตรียมแถลง โพลดีอีเอส ชี้ประชาชนปลื้ม-เชื่อมั่นในรัฐบาล

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

วันที่ 9 พ.ย.2563 รายงานข่าวแจ้งว่า ในการประชุมครม. วันที่ 10 พ.ย. นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) จะรายงานผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล 2563 (ครบ 1 ปี)

ซึ่งเป็นการสำรวจและสอบถามประชาชนเกี่ยวกับนโยบายหลักของรัฐบาล โดยกลุ่มเป้าหมายคือประชาชน อายุ 18 ปี ขึ้นไป จากทั่วประเทศ 6,970 คน ระหว่างวันที่ 1-15 ส.ค. ซึ่งผลสำรวจคร่าว ๆ มีดังนี้

1.การติดตามข้อมูลข่าวสารของรัฐบาล พบว่าร้อยละ 78.6 ติดตามข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลจากแหล่งข้อมูลทางโทรทัศน์มากที่สุด รองลงมาได้แก่ เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก และไลน์ ขณะที่ร้อยละ 21.4 ไม่ได้ติดตามข้อมูลข่าวสาร

2.ความพึงพอใจภาพรวมต่อการดำเนินงานของรัฐบาล พบว่าประชาชนพึงพอใจ ระดับมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 33.4 ระดับปานกลาง 48.0 นโยบายที่ประชาชนพึงพอใจมาก-มากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่

โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ, การแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19, โครงการอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึง 6 ปี, นโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิทุกที่ (UCEP) และมาตรการล่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง

3.ความเชื่อมั่นต่อรัฐบาล พบว่าเชื่อมั่นรัฐบาลในการแก้ปัญหาของประเทศ ระดับมาก-มากที่สุด ร้อยละ 29.8 ปานกลาง ร้อยละ 48.7 เชื่อมั่นน้อยและน้อยที่สุด ร้อยละ 18.4 ไม่เชื่อมั่นร้อยละ 3.1

 

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน