รายงานพิเศษ

ผลเลือกตั้งนายกอบจ.76จังหวัด : การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) 76 จังหวัดทั่วประเทศ มีพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครในนามพรรคคือ พรรคเพื่อไทย 25 จังหวัด พรรคประชาธิปัตย์ 2 จังหวัด ส่วนพรรคพลังประชารัฐและพรรคภูมิใจไทย ไม่ได้ส่งผู้สมัครในนามพรรค แต่ให้การสนับสนุนผู้สมัครในบางจังหวัด ขณะที่คณะก้าวหน้าส่ง 42 จังหวัด ส่วนผู้สมัครอื่นๆส่งในนามกลุ่มตนเองและผู้สมัครอิสระ
ผลการเลือกตั้ง อันดับ 1 และ 2 อย่างไม่เป็นทางการมีดังนี้

 

ภาคกลาง-ภาคตะวันออก

กาญจนบุรี

นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ กลุ่มพลังกาญจน์ 225,872 คะแนน

นายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ กลุ่มพลังใหม่ อดีตนายก อบจ. 143,944 คะแนน

จันทบุรี

นายธนภณ กิจกาญจน์ ผู้สมัครอิสระ อดีตนายกอบจ. 150,367 คะแนน

นายมานะ ชนะสิทธิ์ กลุ่มสุยจันท์ 57,475 คะแนน

ฉะเชิงเทรา

นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ กลุ่มแปดริ้วโฉมใหม่ 207,846 คะแนน

จ่าเอกยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ กลุ่มฉะเชิงเทราก้าวไกล 128,122 คะแนน

ชลบุรี

นายวิทยา คุณปลื้ม กลุ่มเรารักชลบุรี อดีตนายก อบจ. 336,909 คะแนน

น.ส.พลอยลภัสร์ สิงห์โตทอง คณะก้าวหน้าเปลี่ยนชลบุรี 168,849 คะแนน

ชัยนาท

นายอนุสรณ์ นาคาศัย ผู้สมัครอิสระ อดีตนายก อบจ. 111,335 คะแนน

นายสุรพงษ์ สะอาด ผู้สมัครอิสระ 23,632 คะแนน

ตราด

นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ กลุ่มลูกเมืองตราด 47,897 คะแนน

นายสังคม นิลฉวี ผู้สมัครอิสระ 23,297

นครนายก

นายจักรพันธ์ จินตนาพากานนท์ ผู้สมัครอิสระ 51,194 คะแนน

นายมารุต โรจนาปิยาวงศ์ อดีตส.ว. 37,046 คะแนน

นครปฐม

นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ กลุ่มชาวบ้าน 285,051 คะแนน

นายกองโทพเยาว์ เนียะแก้ว กลุ่มพลังแผ่นดิน 90,330 คะแนน

นนทบุรี

พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ กลุ่มผึ้งหลวง อดีตนายก อบจ. 193,992 คะแนน

นายไพบูลย์ กิจวรวุฒิ คณะก้าวหน้า 137,222 คะแนน

ปทุมธานี

พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง ทีมคนรักปทุม 189,365 คะแนน

นายชาญ พวงเพ็ชร์ ทีมปทุมรักไทย อดีตนายกอบจ.ปทุมธานี 166,930 คะแนน

ประจวบคีรีขันธ์

นายสราวุธ ลิ้มอรุณรักษ์ ทีมประจวบโมเดล 148,962 คะแนน

นายวิชิต ปลั่งศรีสกุล พรรคเพื่อไทย 79,917 คะแนน

ปราจีนบุรี

นายสุนทร วิลาวัลย์ ผู้สมัครอิสระ 103,617 คะแนน

นางกฤษณ์กมล แพงศรี คณะก้าวหน้า 56,623 คะแนน

พระนครศรีอยุธยา

นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล อดีตนายก อบจ. 251,939 คะแนน

นายวัสพงษ์ วิทูรเมธา คณะก้าวหน้า 90,739 คะแนน

เพชรบุรี

นายชัยยะ อังกินันทน์ ทีมรวมใจเพชร อดีตนายก อบจ. 184,888 คะแนน

อันดับสอง ไม่มีผู้สมัคร

ระยอง

นายปิยะ ปิตุเตชะ อดีตนายก อบจ. 202,232 คะแนน

นางสว่างจิตต์ เลาหะโรจนพันธ์ คณะก้าวหน้า 79,830 คะแนน

ราชบุรี

นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา ทีมพัฒนาราชบุรี 241,952 คะแนน

นางภรมน นรการกุมพล ทีมราชบุรีก้าวหน้า 74,929 คะแนน

ลพบุรี

นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช ทีมรักลพบุรี 205,320 คะแนน

พล.อ.ศุภวุฒิ อุตมะ ทีมรวมพลังพัฒนาลพบุรี 72,368 คะแนน

สมุทรปราการ

น.ส.นันทิดา แก้วบัวสาย ทีมสมุทรปราการก้าวหน้า 341,504 คะแนน

นายรัชชานนท์ ทองอร่าม ผู้สมัครอิสระ 77,057 คะแนน

สมุทรสงคราม

น.ส.สุกานดา ปานะสุทธะ ทีมร่วมรัฐพัฒนา 23,894 คะแนน

นายพิสิฐ เสือสมิง ทีมรักถิ่นเกิด อดีตนายกอบจ. 21,947 คะแนน

สมุทรสาคร

นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ ทีมฅนทำงาน 131,537 คะแนน

นายอวยชัย จาตุรพันธ์ คณะก้าวหน้า 26,463 คะแนน

สระแก้ว

นางขวัญเรือน เทียนทอง ผู้สมัครอิสระ 90,574 คะแนน

นายกฤษณ สุนทรพาณิชย์ ผู้สมัครอิสระ 25,746 คะแนน

สระบุรี

นายสัญญา บุญ-หลง (อดีตนายก อบจ.นครนายก) 155,191 คะแนน

นายวิทูลย์ แก้วสุวรรณ คณะก้าวหน้า 42,785 คะแนน

สิงห์บุรี

นายศุภวัฒน์ เทียนถาวร ผู้สมัครอิสระ 46,738 คะแนน

นายสุรสาล ผาสุก ผู้สมัครอิสระ 24,782 คะแนน

สุพรรณบุรี

นายบุญชู จันทร์สุวรรณ อดีตนายก อบจ. 176,025 คะแนน

พล.ต.เทียมศักดิ์ สุขานุยุทธ ผู้สมัครอิสระ 96,842 คะแนน

อ่างทอง

นายสุรเชษ นิ่มกุล กลุ่มรักบ้านเกิด 81,734 คะแนน

นายโยธิน เปาอินทร์ คณะก้าวหน้า 45,637 คะแนน

อุทัยธานี

นายเผด็จ นุ้ยปรี อดีตนายก อบจ. 119,262 คะแนน

อันดับสอง ไม่มีผู้สมัคร

 

ภาคอีสาน

กาฬสินธุ์
นายชานุวัฒน์ วรามิตร กลุ่มกาฬสินธุ์ต้องดีกว่านี้ 230,475 คะแนน

นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล พรรคเพื่อไทย 198,430 คะแนน

ขอนแก่น

นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ ผู้สมัครอิสระ อดีตนายกอบจ. 376,460 คะแนน

นายภัทระพันธุ หงษ์วัฒนาพิเชฐ ผู้สมัครอิสระ 125,175 คะแนน

ชัยภูมิ

นายอร่าม โล่ห์วีระ อดีต ส.ส. อดีตรมช.คมนาคม 274,921 คะแนน

พล.ต.อ.สรวิศ มาอินทร์ กลุ่มก้าวใหม่ชัยภูมิ 147,045 คะแนน

นครพนม

น.ส.ศุภพานี โพธิ์สุ กลุ่มร่วมใจนครพนม 161,933 คะแนน

นายสมชอบ นิติพจน์ กลุ่มรวมพลังเพื่อไทย 110,596 คะแนน

นครราชสีมา

นางยลดา หวังศุภกิจโกศล กลุ่มร่วมสร้างโคราชโฉมใหม่ 617,351 คะแนน

นายสาธิต ปิติวรา คณะก้าวหน้า 255,482 คะแนน

บึงกาฬ

นางแว่นฟ้า ทองศรี ภริยารมช.มหาดไทย พรรคภูมิใจไทย 76,706 คะแนน

ว่าที่ร้อยตรี ภูมิพันธ์ บุญมาตุ่น คณะก้าวหน้า 25,637 คะแนน

บุรีรัมย์

นายภูษิต เล็กอุดากร อดีต ส.อบจ. 439,547 คะแนน

นายประเสริฐ เลิศยะโส ผู้สมัครอิสระ 67,807 คะแนน

มหาสารคาม

นางคมคาย อุดรพิมพ์ อดีตนายก อบจ. 192,119 คะแนน

นายศรีเมือง เจริญศิริ พรรคเพื่อไทย 118,762 คะแนน

มุกดาหาร

พ.ต.ท.จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์ พรรคเพื่อไทย 57,494 คะแนน

นายวิริยะ ทองผา ผู้สมัครอิสระ 57,316 คะแนน

ยโสธร

นายวิเชียร สมวงศ์ พรรคเพื่อไทย 132,878 คะแนน

นายสฤษดิ์ ประดับศรี คณะก้าวหน้า 100,297 คะแนน

ร้อยเอ็ด

นายเอกภาพ พลซื่อ อดีต ส.ส.หลายสมัย 182,097 คะแนน

นายมังกร ยนต์ตระกูล พรรคเพื่อไทย อดีตนายก อบจ. 167,817 คะแนน

เลย

นายธนาวุฒิ ทิมสุวรรณ กลุ่มพัฒนา อดีตนายกอบจ. 163,742 คะแนน

นายจีระศักดิ์ น้อยก่ำ ทีมทางสายใหม่เปลี่ยนเลย 51,103 คะแนน

ศรีสะเกษ

นายวิชิต ไตรสรณกุล อดีตนายก อบจ. 392,845 คะแนน

นายวัชระ จันทราภาณุกร ผู้สมัครอิสระ 46,344 คะแนน

สกลนคร

นายชูพงศ์ คำจวง พรรคเพื่อไทย 136,349 คะแนน

นายชัยมงคล ไชยรบ ทีมคิดต่างสร้างเมือง 119,096 คะแนน

สุรินทร์

นายพรชัย มุ่งเจริญพร ทีมสุรินทร์รวมใจ 334,632 คะแนน

นายมานพ แสงดำ คณะก้าวหน้า 57,808 คะแนน

หนองคาย

นายยุทธนา ศรีตะบุตร ทีมรักหนองคาย อดีตนายก อบจ. 76,318 คะแนน

นายธนพล ไลละวิทย์มงคล พรรคเพื่อไทย 67,719 คะแนน

หนองบัวลำภู

นายวุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์ กลุ่มรักหนองบัว 95,899 คะแนน

นายวิชัย สามิตร พรรคเพื่อไทย 49,151 คะแนน

อำนาจเจริญ

น.ส.วันเพ็ญ ตั้งสกุล กลุ่มภูมิใจไทอำนาจเจริญ 91,742 คะแนน

นางจันทร์เพ็ญ ประเสริฐศรี กลุ่มพลังอำนาจเจริญ 62,532 คะแนน

อุดรธานี

นายวิเชียร ขาวขำ ทีมเพื่อไทยอุดรธานี 325,933 คะแนน

นายฐานวัฒน์ ธนาธัญญพิชญ์ คณะก้าวหน้า 185,801 คะแนน

อุบลราชธานี

นายกานต์ กัลป์ตินันท์ พรรคเพื่อไทย 169,633 คะแนน

นายเชิดศักดิ์ โภคกุลกานนท์ กลุ่มอุบลคนดี 151,753 คะแนน

 

ภาคเหนือ

กำแพงเพชร

นายสุนทร รัตนากร กลุ่มกำแพงเพชรสามัคคี 194,924 คะแนน

นายปฐมภพ ปรการชัยนาคร ผู้สมัครอิสระ 44,741 คะแนน

เชียงราย

นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ ผู้สมัครอิสระ 238,726 คะแนน

น.ส.วิสาระดี เตชะธีราวัฒน์ พรรคเพื่อไทย 211,467 คะแนน

เชียงใหม่

นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร พรรคเพื่อไทย 421,426 คะแนน

นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ กลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม อดีตนายก อบจ. 353,010 คะแนน

ตาก

นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ กลุ่มพัฒนาตาก อดีตนายก อบจ. 19,028 คะแนน

นายคริษฐ์ ปานเนียม คณะก้าวหน้า 11,832 คะแนน

นครสวรรค์

พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ กลุ่มนครสวรรค์บ้านเรา 226,180 คะแนน

นายศรัญ ฤกษ์อัตถการ คณะก้าวหน้า 97,617 คะแนน

น่าน

นายนพรัตน์ ถาวงศ์ อดีตปธ.สภาอบจ. 34,628 คะแนน

นายพิชิต โมกศรี ผู้สมัครอิสระ 27,933 คะแนน

พะเยา

นายอัครา พรหมเผ่า ทีมฮักพะเยา 143,246 คะแนน

นายชัยประพันธ์ สิงห์ชัย คณะก้าวหน้า 68,964 คะแนน

พิจิตร

พ.ต.อ.กฤษฎา ภัทรประสิทธิ์ ทีมพัฒนาจังหวัดพิจิตร 136,670 คะแนน

นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์ ทีมเรารักพิจิตร อดีตนายก อบจ. 89,507 คะแนน

พิษณุโลก

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ ทีมพลังพิษณุโลก อดีตนายก อบจ. 181,130 คะแนน

น.ส.ยลลดา ช่างพินิจ พรรคเพื่อไทย 137,420 คะแนน

เพชรบูรณ์

นายอัครเดช ทองใจสด ผู้สมัครอิสระ อดีต นายก อบจ. 279,355 คะแนน

นายสมพร คำเนียม ผู้สมัครอิสระ 49,390 คะแนน

แพร่

นายอนุวัธ วงศ์วรรณ ทีมฮักเมืองแป้ อดีตนายก อบจ. 130,876 คะแนน

นายสุภวัฒน์ ศุภศิริ คณะก้าวหน้า 43,944 คะแนน

แม่ฮ่องสอน

นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ อดีตนายก อบจ. 73,108 คะแนน

นายอำนาจ แสงสกาย กลุ่มชมรมเครือข่ายม้ง 9,001 คะแนน

ลำปาง

น.ส.ตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร พรรคเพื่อไทย 163,909 คะแนน

นายดาชัย เอกปฐพี ทีมพลังลำปาง 31,246 คะแนน

ลำพูน

นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ พรรคเพื่อไทย 91,816 คะแนน

พล.ต.ต.กริช กิติลือ ผู้สมัครอิสระ 45,817 คะแนน

สุโขทัย

นายมนู พุกประเสริฐ ผู้สมัครอิสระ 150,402 คะแนน

นายวิรัตน์ วิริยะพงษ์ อดีต ส.อบจ. 98,938 คะแนน

อุตรดิตถ์

นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา อดีตนายก อบจ. 115,812 คะแนน

นายปัณณวัฒน์ นาคมูล คณะก้าวหน้า 37,223 คะแนน

 

ภาคใต้

กระบี่

นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล กลุ่มรักษ์กระบี่ อดีต นายก อบจ. 162,356 คะแนน

อันดับสอง ไม่มีผู้สมัคร

ชุมพร

นายนพพร อุสิทธิ์ ทีมพลังชุมพร 145,741 คะแนน

นายศิริศักดิ์ อ่อนละมัย ทีมชุมพรต้องเดินหน้า 57,206 คะแนน

ตรัง

นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ ทีมกิจปวงชน 162,419 คะแนน

นายสาธร วงศ์หนองเตย ทีมตรังพัฒนาเมืองตรัง 116,366 คะแนน

นครศรีธรรมราช

นางกนกพร เดชเดโช กลุ่มพลังเมืองนคร 85,745 คะแนน

นายอนันต์ ทองอุ่น กลุ่มทิศทางใหม่ 52,650 คะแนน

นราธิวาส

นายกูเซ็ง ยาวอหะซัน อดีตนายก อบจ.นราธิวาส 189,062 คะแนน

นายรำรี มามะ ผู้สมัครอิสระ 147,756 คะแนน

ปัตตานี

นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี อดีตนายก อบจ. 201,086 คะแนน

นายรุสดี สารอเอง อดีต ส.อบจ. 95,920 คะแนน

พังงา

นายธราธิป ทองเจิม กลุ่มร่วมสร้างพังง 51,750 คะแนน

นายบำรุง ปิยนามวาณิช อดีตนายกอบจ. 46,063 คะแนน

พัทลุง

นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร ทีมพลังพัทลุง อดีตนายก อบจ. 164,624 คะแนน

นายภุชงค์ วรศรี ผู้สมัครอิสระ 121,723 คะแนน

ภูเก็ต

นายเรวัต อารีรอบ ทีมภูเก็ตหยัดได้ 64,600 คะแนน

นายจิรายุส ทรงยศ ทีมคนบ้านเรา 38,787 คะแนน
ยะลา

นายมุขตาร์ มะทา ทีมยะลาพัฒนา อดีตนายก อบจ. 168,714 คะแนน

นายอับดุลลาเตะ ยากัด ทีมยะลาประชารัฐ 39,671 คะแนน

ระนอง

นายธนกร บริสุทธิญาณี ทีมรวมพลังระนอง 42,252 คะแนน

นายชัยภัทร เศรษฐยุกานนท์ ทีมระนองก้าวหน้า 31,273 คะแนน

สงขลา

นายไพเจน มากสุวรรณ์ พรรคประชาธิปัตย์ 254,248 คะแนน

พันเอกพิเศษ สุชาติ จันทรโชติกุล ทีมสงขลาประชารัฐ 231,328 คะแนน

สตูล

นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ ทีมสตูลสันติธรรม อดีตนายก อบจ. 104,518 คะแนน

นายเกตุชาติ เกษา พรรคประชาธิปัตย์ 31,045 คะแนน

สุราษฎร์ธานี

นายพงษ์ศักดิ์ จำแก้ว ผู้สมัครอิสระ 224,746 คะแนน

นายชุมพล กาญจนะ อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ 153,956 คะแนน

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน