เลือกตั้งอบจ.ใหม่ 18 จังหวัด ในวันที่ 7 ก.พ. นี้ แต่กฎห้ามผู้สมัครหาเสียง ตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้ง เว้นแต่ กกต. จะมีมติเป็นอย่างอื่น

เกาะติดข่าว กดติดตามไลน์ ข่าวสด
เพิ่มเพื่อน

วันที่ 22 ม.ค. จากกรณีที่ กกต. มีคำสั่งยกเลิกการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 46 หน่วยเลือกตั้ง การเลือกตั้งนายกอบจ. 15 หน่วย การเลือกตั้งนายกอบจ.และสมาชิกอบจ. 3 หน่วย โดยสั่งให้ออกเสียงลงคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้งดังกล่าว 18 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี สุพรรณบุรี สมุทรปราการ อ่างทอง พังงา ชุมพร นราธิวาส นครศรีธรรมราช ลพบุรี นครสวรรค์ สระแก้ว ระยอง กาฬสินธุ์ นครพนม ยโสธร อุตรดิตถ์ อุดรธานี และ อุบลราชธานี

โดยได้กำหนดให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ ในวันที่ 7 ก.พ. นี้

ล่าสุดมีรายงานเพิ่มเติมว่า ตามพ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 64 (5) กำหนดไว้ดังนี้

กรณีมีการสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ ผู้ใดจะหาเสียงเลือกตั้งมิได้ เว้นแต่ กกต. จะมีมติเป็นอย่างอื่นโดยคำนึงถึงความสุจริตและเที่ยงธรรม

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน