กกต.สั่งเลือกตั้งใหม่เทศบาล 5 แห่ง ใน 4 จว. เหตุผู้สมัครเดิมได้คะแนนน้อยกว่าคะแนนโหวตโน

22 เม.ย. 2564 - 14:37 น.

กกต.ประกาศเลือกตั้งใหม่ เทศบาล 5 แห่ง มหาสารคาม-เชียงราย-ราชบุรี-อุทัยธานี เหตุผู้สมัครเดิมได้คะแนนน้อยกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด ตามมาตรา 110 และ 111

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

วันที่ 22 เม.ย.64 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่เอกสารข่าวประกาศให้มีการเลือกตั้งเทศบาลใหม่ จำนวน 5 แห่ง ระบุว่า ตามที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เมื่อวันที่ 28 มี.ค.ที่ผ่านมา โดยมีการเลือกตั้ง จำนวน 2,472 แห่ง แยกเป็น เทศบาลนคร จำนวน 30 แห่ง เทศบาลเมือง จำนวน 195 แห่ง เทศบาลตำบล จำนวน 2,247 แห่ง นั้น

ปรากฏข้อเท็จจริงจากการนับคะแนนว่า มีผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีบางคน
ไม่ได้รับเลือกตั้ง เพราะเหตุที่ไม่ได้คะแนนมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด ตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 มาตรา 110

และมาตรา 111 ซึ่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจะต้องประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ รับสมัครรับเลือกตั้งใหม่ โดยผู้สมัรครายเดิมทุกรายที่ไม่ได้คะแนนมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งที่จะจัดขึ้นใหม่ ดังนี้

กรณีเลือกตั้งใหม่ตามมาตรา 110 ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลสมัครรับเลือกตั้งมากกว่าจำนวน
ที่จะพึงมีในเขตการเลือกตั้งนั้น แต่ผู้สมัครรับเลือกตั้งบางคนไม่ได้รับคะแนนมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด จำนวน 3 แห่ง

1.การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม จำนวน 4 คน 2.การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามเรียง เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเถอกันทรวิชัย จ.มหาสารคาม จำนวน 5 คน 3.การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าสุด เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย จำนวน 6 คน

กรณีเลือกตั้งใหม่ตามมาตรา 111 ผู้สมัครนายากเทศมนตรี สมัครรับเสือกตั้งเท่ากับจำนวนที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น (1 คน) แต่ไม่ได้รับเลือกตั้งเพราะเหตุว่าไม่ได้คะแนนมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด จำนวน 2 แห่ง 1.การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย อำภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี จำนวน 1 คน 2.การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองขาหย่าง อำเภอหบองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 1 คน

สำหรับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และนายกเทศมนตรีตำบลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เขตเลือกตั้งที่ 1 สมาชิสภาเทศบาลตำบลขามเรียง เขตเลือกตั้งที่ 1 มหาสารคาม กำหนดวันเลือกตั้งวันที่ 16 พ.ค.64 วันรับสมัครระหว่างวันที่ 19-23 เม.ย.64 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

ส่วนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าสุด เขตเลือกตั้งที่ 1 เชียงราย กำหนดวันเลือกตั้งวันที่ 9 พ.ค.64 วันรับสมัครระหว่างวันที่ 14-18 เม.ย. 2564 ผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งตามที่กฎหมายกำหนด โดยสมัครได้ที่สำนักงานเทศบาลนั้นๆ

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ กกต.สั่งเลือกตั้งใหม่เทศบาล 5 แห่ง ใน 4 จว. เหตุผู้สมัครเดิมได้คะแนนน้อยกว่าคะแนนโหวตโน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง