ก้าวหน้า เตือน เชียงใหม่ สั่งสำรวจศูนย์เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ฉีดวัคซีน ทั้งที่ทั่วโลกยังไม่อนุมัติ

18 พ.ค. 2564 - 13:55 น.

คณะก้าวหน้า เตือน เชียงใหม่ สั่งสำรวจศูนย์เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนสังกัดอปท. ฉีดวัคซีน ทั้งที่ทั่วโลกยังไม่อนุมัติให้ใช้กับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

วันที่ 18 พ.ค.64 น.ส.เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์ กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า แสดงความคิดเห็นกรณีการเผยแพร่เอกสารเรื่องการสำรวจบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนทิ้งถิ่นที่ต้องการรับวัคซีนเพื่อป้องกันการแพร่รดบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) พร้อมลงชื่อ นายวิษณุ วิทยวราวัฒน์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ว่า ด่วนที่สุดถึงผู้ปกครองในศูนย์เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล

หากท่านได้รับการสำรวจการเข้ารับการฉีดวัคซีนให้แก่บุตรหลานอายุต่ำกว่า 12 ปีของท่านผ่านหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ ขอให้ท่านโปรดใช้วิจารณญานและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการตัดสินใจ ซึ่ง นายแพทย์รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์ หรือ หมอหม่อง อาจารย์แพทย์โรคหัวใจ ได้ระบุไว้ว่าเท่าที่ทราบ ตอนนี้ วัคซีนทั้งโลก ยังไม่ได้รับอนุมัติในการใช้ในคนอายุน้อยกว่า 12 ปี

น.ส.เยาวลักษณ์ กล่าวว่า นั่นหมายความว่ายังไม่มีประเทศใดมีการนำวัคซีนไปทดลองใช้เพื่อศึกษาผลข้างเคียงในเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี แม้ตามหน้าข่าวทางสาธารณสุขแจ้งว่าบริษัทไฟเซอร์ยืนยันใช้กับผู้มีอายุ 12 ปีขึ้นไปได้

อย่างไรก็ตามหากมีการยืนยันด้วยวาจาจากบุคลากรท้องถิ่นว่าสามารถฉีดได้ ท่านควรขอตรวจดูเอกสารหลักฐาน รายงานทางวิทยาศาสตร์ที่จะทำให้ท่านมีข้อมูลที่ครบถ้วนก่อนตัดสินใจ เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อตัวท่านเองและบุตรหลาน

“ดิฉันไม่แน่ใจว่าบันทึกด่วนที่สุดลงวันที่ 14 พ.ค 2564 ฉบับนี้ที่ให้สำรวจนักเรียนในสังกัดทุกแห่ง (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) เริ่มต้นมาจากการเห็นชอบของผู้หลักผู้ใหญ่คนใด แต่ขอเรียนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกท่านว่า

ขอให้ตรวจสอบข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ถึงโอกาสของความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง อันอาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตหากนำไปใช้กับเด็กเล็กด้วย อย่าสักแต่ทำงานตามคำสั่งเท่านั้น เพราะสุดท้ายท่านต้องเป็นผู้รับผิดชอบทุกอย่างไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น”

น.ส.เยาวลักษณ์ ระบุอีกว่า ขอส่งสารไปยังผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กเล็กทุกท่านว่า ท่านมีสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญในการตัดสินใจว่าจะให้เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีในความดูแลปกครองของท่านเข้ารับการฉีดวัคซีนหรือไม่ และสุดท้ายขอบอกดังๆ ไปถึงรัฐบาลนี้ว่า อย่าเอาชีวิตประชาชนมาเสี่ยงจากการทำงานที่ขาดความรอบคอบแบบนี้ อย่างไรก็ตามดิฉันก็ได้แต่หวังว่าบันทึกฉบับนี้เกิดขึ้นจากการสื่อสารที่ผิดพลาดสับสนเท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาตรงตามตัวอักษรในบันทึกทุกคำ

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ก้าวหน้า เตือน เชียงใหม่ สั่งสำรวจศูนย์เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ฉีดวัคซีน ทั้งที่ทั่วโลกยังไม่อนุมัติ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง