เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) ยืนยัน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อวัคซีน ซิโนแวค ของรัฐบาล ทั้งทางตรงและทางอ้อม ขู่ดำเนินการทางกฎหมายหากมีการบิดเบือน

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

วันนี้ (25 พ.ค.) เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) ออกแถลงการณ์ยืนยัน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อวัคซีนซิโนแวกของรัฐบาล ทั้งทางตรงและทางอ้อม ระบุว่า เนื่องจากปัจจุบันปรากฏข่าวสารสับสนเกี่ยวกับวัคซีนซิโนแวกทางโลกออนไลน์ โดยระบุว่า 1) ซีพีถือหุ้นซิโนแวค 15% และ 2) ซีพีอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อวัคซีนซิโนแวคของรัฐบาลนั้น เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) ขอแจ้งให้ทราบว่า ข้อมูลดังกล่าว “ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด” โดยมีข้อเท็จจริง ดังนี้

การจัดซื้อวัคซีนซิโนแวกเป็นแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (G2G) เท่านั้น ไม่มีความเกี่ยวข้องกบัซีพีทั้งทางตรงและทางอ้อม

เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้น บริษัทซิโนแวค 15% ตามที่เป็นข่าว โดยข้อเท็จจริง ผู้ลงทุน คือ Sino Biopharmaceutical ซึ่งเป็นบริษัทเวชภัณฑ์ของจีน จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องง โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นเพียงผู้ถือหุ้นรายย่อยในบริษัท Sino Biopharmaceutical นี้ เท่านั้น ข้อเท็จจริงผู้ขายหุ้นคือ Sinovac Life Sciences เป็นบริษัทลูกของ บริษัท ซิโนแวค ต้องการระดมทุน เพื่อต้องการขยายกำลังการผลิตวัคซีนซิโนแวก

ข้อเท็จจริง Sino Biopharmaceutical เข้าไปถือหุ้นใน Sinovac Life Sciences จำนวน 515 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ 15.03% ถือเป็นการดำเนินธุรกิจของบริษัทดังกล่าวเอง โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ได้มีหุ้นใด ๆ และไม่ได้มีสิทธิการเป็นเจ้าของในบริษัท Sinovac Life Sciences ใด ๆ ทั้งสิ้น

ทั้งนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นเพียงผู้ถือรายย่อยใน Sino Biopharmaceutical ที่เข้าไปลงทุนผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ไม่มีสิทธิในการบริหารและแทรกแซงการตัดสินใจใดๆ Sionvac และเครือเจริญโภคภัณฑ์ของยืนยันว่า ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งททางตรงและทางอ้อมกับการสั่งซื้อวัคซีนซิโนแวค ของรัฐบาลเข้ามาในประเทศไทย อย่างที่เกิดการบิดเบือนในสื่อออนไลน์แต่อย่างใด ทั้งนี้หากพบว่ายังมีการเจตนานำข้อมูลไปบิดเบือน และสร้างความเสียหายก่อให้เกิดความเข้าใจผิด เครือเจริญโภคภัณฑ์มีความจำเป็นต้องดำเนินการทางกฎหมายต่อไป

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน