'สว.คำนูณ' การันตี ครม.ออก พรก.กู้เงิน 5 แสนล้าน ไม่ขัดรธน.

25 พ.ค. 2564 - 17:00 น.

‘สว.คำนูณ’ การันตี ครม.ออก พรก.กู้เงิน 5 แสนล้าน ไม่ขัดรธน. แต่ “ส.ส.-ส.ว.” มีสิทธิ์ยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

วันที่ 25 พ.ค.64 นายคำนูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ให้ความเห็นต่อการมีผลบังคับใช้พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ.2564 วงเงินไม่เกิน 5 แสนล้านบาท ในวันนี้ (25 พ.ค.) ว่า การออกพ.ร.ก.ฉบับดังกล่าว ไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญ เพราะเป็นการใช้อำนาจของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 172 และมาตรา 140 ประกอบพ.ร.บ.ว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 53 ที่กำหนดให้รัฐบาลกู้เงินได้โดยให้กระทรวงการคลังดำเนินการ ทั้งนี้ กำหนดให้ดำเนินการเฉพาะกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วน และอย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตของประเทศ โดยไม่อาจตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีได้ทัน

ส่วนที่หลายฝ่ายมองว่าควรรอการพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบฯ 65 นั้น ข้อเท็จจริงพบว่า การเบิกจ่ายงบฯ ปี 65 จะเกินขึ้นวันที่ 1 ต.ค.64 และหากจะให้กู้เงิน ผ่าน พ.ร.บ.งบฯ 65 ไม่สามารถทำได้เช่นกัน เนื่องจากเป็นงบประมาณขาดดุล และการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลนั้นใกล้เต็มวงเงินที่ พ.ร.บ.ว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 อนุญาตให้ทำ

นายคำนูณ ระบุด้วยว่า ตนไม่ทราบว่าพ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาทจะเข้าสภาฯเมื่อใด แต่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 173 ส.ส. หรือ ส.ว. มีสิทธิเสนอความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ แต่เชื่อว่าศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจวินิจฉัยได้เพียงว่า

กรณีดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือปกป้องภัยพิบัติสาธารณะ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 172 วรรคหนึ่ง หรือไม่เท่านั้น ไม่มีอำนาจวินิจฉัยว่าเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 172 วรรคสอง

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ 'สว.คำนูณ' การันตี ครม.ออก พรก.กู้เงิน 5 แสนล้าน ไม่ขัดรธน.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง