เมื่อวันที่23 พ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ กสทช.ได้นำคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ระงับการออกอากาศ ช่องรายการ “ทีวี24” เป็นเวลา30วัน ตั้งแต่แต่เวลา 00.01น. ของตั้งแต่วันที่24 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป มายื่นที่สำนักงาน ที่วี24 ชั้น5 อาคารอิมพีเรียล ลาดพร้าว

โดยในหนังสือระบุถึงสาเหตุที่ระงับการออกอากาศว่า มีเนื้อหาบางรายการที่มีความไม่เป็นกลางในการนำเสนอข้อมูลต่างๆให้ครบถ้วนรอบด้าน ทั้งที่เคยได้รับการกำหนดโทษทางปกครอง และใช้มาตรการทางปกครอง เช่นการเตือนหรือการสั่งระงับการออกอากาศบางรายการ และขอความร่วมมือในการนำเสนอเนื้อในรายการต่างๆมาแล้ว

โดยทั้งนี้หากทางสถานีฯ ไม่พอใจในคำสั่งดังกล่าว สามารถใช้สิทธิโต้แย้งโดยยื่นคำฟ้องปกครองได้ภายใน90วัน ตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือคำสั่งระงับการออกอากาศ

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน