เพื่อไทย ย้ำชัดแก้รธน.ทั้งฉบับ ไม่แตะหมวด 1-2 เมินพรรคร่วมฝ่ายค้านเห็นต่าง

15 มิ.ย. 2564 - 17:38 น.

เพื่อไทย ย้ำชัดแก้รธน.ทั้งฉบับ ไม่แตะหมวด 1-2 เมินพรรคร่วมฝ่ายค้านเห็นต่าง ยันแก้ ม.272 คือจุดร่วม เผยทั้ง 5 ร่างที่พรรคพท.ยื่นไปเป็นร่างเดิมที่เคยเสนอร่วมกัน

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 15 มิ.ย.64 ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรค พท. แถลงจุดยืนการแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยว่า พรรคพท.ออกแถลงการณ์พรรค เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น ดังนี้ 1.พรรค พท.เตรียมยื่นญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 เพื่อตั้ง ส.ส.ร.มาจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยยกเว้นหมวด 1 และหมวด 2 โดยยึดถือตามร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ซึ่งผ่านการพิจารณาโดยกรรมาธิการ ซึ่งมีองค์ประกอบจากทุกฝ่ายของรัฐสภา ในการพิจารณาเมื่อครั้งที่ผ่านมา ซึ่งร่างดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของรัฐสภาวาระที่ 2 เมื่อวันที่ 25 ก.พ.ไปแล้ว การยื่นร่างฉบับนี้ใหม่ จึงเป็นการยืนยันนโยบายและจุดยืนเดิมของพรรคในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560

นายประเสริฐ กล่าวว่า 2.นอกจากการยื่นแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับ พรรคพท.ได้เสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราควบคู่กันไปด้วยหลายเรื่อง ซึ่งเคยนำเสนอไปแล้วเมื่อเดือน ส.ค.63 โดยเลือกเอาประเด็นสำคัญที่เห็นว่าเป็นปัญหาต่อชาติบ้านเมือง และขัดหลักการประชาธิปไตยอย่างชัดแจ้ง เช่น 2.1 แก้ไขเพื่อเพิ่มและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนหลายเรื่องที่ขาดหายไป เช่น สิทธิการแสดงออก และสิทธิการได้รับการประกันตัวของผู้ต้องหาและจำเลยในคดีอาญา เพิ่มสิทธิและหลักประกันของประชาชนในการได้รับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพิ่มเติมสิทธิของประชาชนในการต่อต้านการกระทำรัฐประหาร เป็นต้น 2.2 การเลือกนายกฯ โดย ส.ว. เป็นเรื่องที่ขัดหลักประชาธิปไตยอย่างรุนแรง จึงแก้ไขเพื่อตัดอำนาจ ส.ว.ในการเลือกนายกฯ โดยให้สภาฯ เท่านั้นเป็นผู้ให้ความเห็นชอบ เพื่อให้กติกามีความเป็นธรรม มีความเป็นประชาธิปไตย และตรงตามเจตนารมณ์ของประชาชน

นายประเสริฐ กล่าวต่อว่า 2.3 แก้ไขระบบเลือกตั้ง ให้กลับไปใช้บัตร 2 ใบ ดังเช่นที่เคยใช้ในรัฐธรรมนูญปี 40 และ 50 เพื่อให้การเลือกตั้งตรงตามเจตนารมณ์ของประชาชน ได้เลือกคนที่รัก เลือกพรรคที่ชอบ และสร้างระบบการเมืองที่มีเสถียรภาพ ซึ่งระบบนี้ ประชาชนคุ้นเคยและเข้าใจเป็นอย่างดีแล้ว นอกจากนั้นเป็นการแก้ไขไม่ให้เกิดการทำลายระบบพรรคการเมืองให้เกิดความอ่อนแอ ไม่ทำให้เกิดพรรคเล็กพรรคน้อยเป็นเบี้ยหัวแตกจำนวนมาก และง่ายต่อการซื้อขายแจกกล้วยเหมือนที่ผ่านมา

2.4 ยกเลิกบทบัญญัติบางเรื่อง อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติ อำนาจ ส.ว.บางเรื่องตามบทเฉพาะกาล และการนิรโทษกรรม คสช.เพราะขัดต่อหลักการประชาธิปไตยเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ แม้การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 2560 จะเป็นไปด้วยความยากลำบากอย่างยิ่ง เพราะมีกับดักที่เขียนไว้โดยเจตนาที่จะไม่ให้มีการแก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้เลย แต่พรรค พท.เห็นว่ารัฐธรรมนูญ 2560 คือปัญหาของประเทศโดยแท้จริง จึงจำเป็นในการที่จะต้องยึดหลักการว่าจะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ พร้อมกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จำเป็นบางมาตรา เพื่อให้ทุกฝ่ายเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ คือความจำเป็นโดยแท้จริงของประเทศ และหากมีอุบัติเหตุทางการเมืองใดๆ ขึ้น การแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรา จะช่วยลดทอนความเสียหายให้แก่ประเทศได้ พรรค พท.ขอยืนยันต่อพี่น้องประชาชนว่าการเสนอญัตติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ เพื่อหาทางออกให้แก่ประเทศและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง

เมื่อถามถึงความเห็นของพรรคร่วมฝ่ายค้านที่ไม่ตรงกันเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญ จะกระทบต่อเสียงในสภาฯ และการทำงานเพื่อผลักดันแก้รัฐธรรมนูญร่วมกันหรือไม่ นายประเสริฐ กล่าวว่า เรื่องนี้ได้มีการพูดคุยกันแล้วในพรรคร่วมฝ่ายค้าน บางเรื่องเห็นตรงกัน บางเรื่องเห็นไม่ตรงกัน เมื่อเข้าสู่การพิจารณาแล้ว ยังมีกระบวนการตามรัฐธรรมนูญที่จะหล่อหลอมประเด็นให้ตรงกัน และทำความเข้าใจกันในวาระที่ 2 ได้อีก

เมื่อถามว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านอื่นมีท่าทีอย่างไรต่อการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง 5 ร่างนี้ของพรรค พท. นายประเสริฐ กล่าวว่า ในส่วนของการประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้านที่ได้ประชุมไป เราได้เสนอร่างทั้งหมด 5 ร่าง มีบางร่างที่บางพรรคไม่เห็นด้วยกับเรา เช่น การแก้ไขมาตรา 256 แต่การแก้ไขมาตรา 272 เห็นตรงกันว่าจะยื่นแก้ไขเรื่องนี้ร่วมกัน ทั้งนี้ ทั้ง 5 ร่างที่พรรคพท.ยื่นไปครั้งนี้เป็น 5 ร่างเดิมที่พรรคฝ่ายค้านเราเคยเสนอร่วมกัน

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ เพื่อไทย ย้ำชัดแก้รธน.ทั้งฉบับ ไม่แตะหมวด 1-2 เมินพรรคร่วมฝ่ายค้านเห็นต่าง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง