ก้าวไกลผวา พรรคใหญ่กินรวบ ชงกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ 0.2% คำนวณคะแนนส.ส.บัญชีรายชื่อ หวังสะท้อนเสียงประชาชน เปิดโอกาสพรรคเล็กมีส่วนร่วม

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

วันที่ 25 ส.ค. 2564 ที่รัฐสภา มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภา มีการพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา 83 และมาตรา 91 วาระที่ 2 ฉบับใหม่ที่กมธ.ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม

โดยเวลา 15.15 น. หลังจากที่ประชุมเห็นชอบมาตรา 3 แก้ไขมาตรา 83 เรื่องจำนวนส.ส. เป็นส.ส.เขต 400 คน และส.ส.บัญชีรายชื่อ 100 คนและใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบแล้วนั้น ได้พิจารณามาตรา 3/1 แก้ไขมาตรา 86 ว่าด้วยการแบ่งเขตเลือกตั้ง ซึ่งมีสมาชิกอภิปรายอย่างกว้างขวาง ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบตามที่กมธ.แก้ไข ด้วยคะแนนเห็นด้วย 471 เสียง ไม่เห็นด้วย 6 เสียง งดออกเสียง 133 เสียง และไม่ลงคะแนน 1 เสียง

จากนั้นเวลา 17.00 น. ที่ประชุม พิจารณามาตรา 4 แก้ไขมาตรา 91 วิธีคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ โดยนายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ในฐานะกมธ.เสียงข้างน้อย อภิปรายสงวนคำแปรญัตติ โดยเสนอการกำหนดให้การเลือกตั้งบัตรใบที่ 2 ใช้เขตประเทศเป็นเขตเลือกตั้ง หากพรรคใดได้คะแนนน้อยกว่า 0.2% ของคะแนนรวมทั้งประเทศ ให้ถือว่าไม่มีผู้ใดในบัญชีรายชื่อพรรคนั้นได้รับเลือกตั้ง และมิให้นำคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมคำนวณ เพื่อหาสัดส่วนจำนวนส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ

และเมื่อได้คะแนนดังกล่าวแล้ว จึงนำไปคำนวณเพื่อหาคะแนนพึงมีของแต่ละพรรค เมื่อได้จำนวนส.ส.ที่พรรคพึงได้แล้ว จึงนำไปลบกับจำนวนส.ส.เขตที่พรรคนั้นได้มา จำนวนที่เหลือคือ จำนวนส.ส.บัญชีรายชื่อที่พรรคนั้นควรจะได้

นายรังสิมันต์ กล่าวว่า เราต่างมีบทเรียนว่า ในอดีตการเลือกตั้งที่ผ่านมา มีความไม่เป็นธรรม ไม่สะท้อนเสียงประชาชน เป็นระบบการเลือกตั้งที่มีปัญหา แต่เหตุใดในร่างแก้ไขมาตรา 91 กลับยังคงดึงดันเพื่อกลับไปหาระบบการเลือกตั้งที่เห็นได้ชัดเจนว่ามีปัญหา วันนี้รัฐสภาต้องยอมรับว่า ระบบเลือกตั้งดังกล่าวไม่มีเหตุผลใดเลยที่จะยอมรับ

“การกำหนดขั้นต่ำ 0.2% หากคิดเป็นสมการง่ายๆ เรามี ส.ส. 500 คน 0.2% ของ 500 คน คือส.ส. 1 คน หากเราใช้เกณฑ์นี้คำนวณแล้วเทียบผลการเลือกตั้งในปี 62 จะพบว่าตะแนนขั้นต่ำที่จะถูกนำมานับได้คือ 7 หมื่นคะแนน ซึ่งผมคิดว่าตัวเลขนี้ไม่มากเกินไป และเป็นการเปิดโอกาสให้พรรคขนาดเล็กเข้ามามีส่วนร่วมได้ นอกจากนั้น การกำหนด 0.2% เป็นเกณฑ์ขั้นต่ำในการคิดคะแนนของพรรค จะเป็นการแก้ปัญหาพรรคปัดเศษ ซึ่งเกิดขึ้นในรัฐธรรมนูญ 60” นายรังสิมันต์ กล่าว

ขณะที่นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.กทม. พรรคก้าวไกล อภิปรายโดยชี้ให้เห็นถึงระบบการคำนวณคะแนนที่พรรคก้าวไกลเสนอนั้น จะป้องกันการกินรวบ เป็นการเปิดโอกาสให้คนทุกกลุ่ม สะท้อนเสียงประชาชนอย่างแท้จริง ขณะที่การใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ แบบคู่ขนาน จะทำให้พรรคใหญ่ที่ชนะส.ส.เขตมาก ได้ที่นั่งส.ส.มากเกินจริง และเพื่อช่วยกันทำลายระบบพรรคนายทุนที่จะกินรวบประเทศ ขอให้สมาชิกรัฐสภาร่วมกันสนับสนุนสิ่งที่พรรคก้าวไกลเสนอ

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน