กกต. รับตั้งแล้ว 3 พรรคการเมือง"ไทยภักดี-แนวทางใหม่-เสมอภาค"

26 ส.ค. 2564 - 10:17 น.

กกต. รับตั้งแล้ว 3 พรรคการเมือง”ไทยภักดี-แนวทางใหม่-เสมอภาค” เตรียมส่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป เผยปัจจุบันมีพรรคการเมืองที่ยังดำเนินกิจการอยู่ 82 พรรค

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

วันที่ 26 ส.ค.64 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) โดยนายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง ตามมาตรา 17 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 จำนวน 3 พรรคการเมือง ได้แก่ พรรคไทยภักดี พรรคแนวทางใหม่ และพรรคเสมอภาค ซึ่งจะส่งไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป โดยในปัจจุบันมีพรรคการเมืองที่ยังดำเนินกิจการอยู่ 82 พรรค

ทั้งนี้ ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนคือวันที่ 24 ส.ค. 64 ถึงวันที่ 23 ส.ค.65 พรรคการเมืองต้องดำเนินการให้มีสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่า 5,000 คน และต้องเพิ่มจำนวนสมาชิกให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า 10,000 คน ภายใน 4 ปี นับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง และจัดให้มีสาขาพรรคการเมืองในแต่ละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่ กกต.กำหนดอย่างน้อยภาคละ 1 สาขา

โดยสาขาพรรคการเมืองแต่ละสาขาต้องมีสมาชิกที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบของสาขานั้นตั้งแต่ 500 คน ขึ้นไป หากพรรคการเมืองไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว จะเป็นเหตุให้พรรคการเมืองนั้น สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ กกต. รับตั้งแล้ว 3 พรรคการเมือง"ไทยภักดี-แนวทางใหม่-เสมอภาค"
ข่าวที่เกี่ยวข้อง