‘โฆษกกฤษฎีกา’ แจง ปม กฎหมายควบคุมสารโด๊ป เผย อยู่ระหว่างประชุมหน่วยงานเกี่ยวข้อง พร้อมเร่งแก้ให้ถูกต้องตามที่ WADA ต้องการ

วันที่ 11 ต.ค.64 นายนพดล เภรีฤกษ์ โฆษกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กล่าวชี้แจงถึงกรณีการแก้ไขพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ.2555 ว่า ขณะนี้ร่างแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาอยู่ในระหว่างขั้นตอนการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

โดยคณะรัฐมนตรี (ครม.) และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพิ่งรับทราบข้อสังเกตขององค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก (World Anti-Doping Agency : WADA) เมื่อการประชุมครม.วันที่ 21 ก.ย.ที่ผ่านมา

ขณะนี้กำลังประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาว่าประเด็นที่ WADA ต้องการให้แก้ไขเพิ่มเติมมีเรื่องใดบ้าง หากได้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงกันเป็นลายลักษณ์อักษรจากการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้ว จะได้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายให้ถูกต้องและสอดคล้องกับความต้องการต่อไป

 

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน