บิ๊กบี้ เปลี่ยนทีมโฆษก กอ.รมน.ยกแผง มุ่งสร้างความเข้าใจงานมั่นคง

14 ต.ค. 2564 - 17:40 น.

บิ๊กบี้ เปลี่ยนทีมโฆษก กอ.รมน.ยกแผง มุ่งประชาสัมพันธ์ข่าวความมั่นคง สกัดภัยคุกคาม เน้นถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันเหตุการณ์

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อวันที่ 14 ต.ค.2564 พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. ในฐานะรองผู้อำนวยการรักษาความรักษามั่นคงภายในราชอาณาจักร (รอง ผอ.รมน.) ลงนามคำสั่งแต่งตั้งทีมโฆษก กอ.รมน. ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ และความมั่นคงของรัฐในมิติต่างๆ รวมถึงเผยแพร่เจตนารมณ์ของนายกฯและผอ.รมน. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน บนพื้นฐานของการให้ข้อมูลข่าวสารที่ “ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันเหตุการณ์”

โดยพล.อ.สิทธิชัย มากกุญชร เป็นโฆษก กอ.รมน. พ.อ.วินธัย สุวารี และพ.ท.หญิง นุชระวี แจ่มจำรัส เป็นรองโฆษก กอ.รมน. และผู้ช่วยโฆษก กอ.รมน. 3 นาย พ.ท.หญิง ปรีดิ์พัฒน์ กิจจาทร, ร.อ.หญิง กัญญ์ณณัฐ พรนิพัทธ์กุล และร.อ.หญิง สวิส รังสรรค์สวัสดิ์


การแต่งตั้งทีมโฆษกกอ.รมน. ดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้แก่ประชาชน ถึงบทบาทและภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ในการพิทักษ์ ปกป้อง รักษาผืนแผ่นดินไทย รวมถึงการป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคงของประเทศจากภัยคุกคามให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ทีมโฆษก กอ.รมน. ชุดนี้ประกอบด้วยผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ด้านการประชาสัมพันธ์ พร้อมเป็นกลไกเสริมการทำงานของภาครัฐให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ควบคู่การสร้าง ความรู้ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมในสังคม ก่อให้เกิดความสงบสุขและความมั่นคงของสังคมไทยได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือแจ้งข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ https://www.isoc.go.th เพจเฟซบุ๊ก “ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กอ.รมน. ISOC PR CENTER” และทวิตเตอร์บัญชี “ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กอ.รมน. @ISOC PR Center” หรือช่องทางสายด่วน 1374 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ บิ๊กบี้ เปลี่ยนทีมโฆษก กอ.รมน.ยกแผง มุ่งสร้างความเข้าใจงานมั่นคง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง