พศวัจณ์ เข้าวิน นั่ง ก.ต.ชั้นอุทธรณ์ โชติวัฒน์-ชูชัย-ปุณณะ ก.ต.ชั้นฎีกา

18 พ.ย. 2564 - 14:29 น.

พศวัจณ์ ประธานศาลอุทธรณ์ ได้รับเลือกนั่ง ก.ต. ชั้นอุทธรณ์ ด้วยคะเเนนอันดับ 1 ขณะที่ โชติวัฒน์-ชูชัย-ปุณณะ เข้าวิน ก.ต.ชั้นฎีกา

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2564 ที่ห้องประชุมสำนักงานศาลยุติธรรมชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษกเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ได้มีประกาศคณะอนุกรรมการตรวจนับคะแนนเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่องรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ (เลือกตั้งซ่อมก.ต. ระดับชั้นอุทธรณ์เเละฎีกา)

โดยผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น ก.ต.ชั้นศาลฎีกา (เลือกจากผู้พิพากษาศาลฎีกา) จำนวน 3 ราย อันดับ 1.นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 6 ช่วยทำงานตำแหน่ง ประธานแผนกคดีแรงงานในศาลฎีกา ได้ 103 คะเเนน 2.นายชูชัย วิริยะสุนทรวงศ์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5 ช่วยทำงานในตำแหน่ง ประธานแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจในศาลฎีกา 3.นายปุณณะ จงนิมิตรสถาพร อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งกรุงเทพใต้

ประเภท ก.ต.ชั้นศาลอุทธรณ์ จำนวน 1 ราย ได้เเก่ นายพศวัจณ์ กนกนาก รองประธานศาลฎีกา ช่วยทำงานในตำแหน่งประธานศาลอุทธรณ์ได้ 434 คะเเนน

สำหรับ ก.ต. เป็นองค์กรทำหน้าที่ในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม มีมีหน้าที่ในการพิจารณาเเต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนชั้น มีอำนาจให้คุณให้โทษ ผู้พิพากษาที่กระทำความผิดรวมถึงคุ้มครองความเป็นอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี

โดย ก.ต.ทั้งคณะจะมีทั้งหมด 15 คน ประกอบด้วย ประธานศาลฎีกา เป็นประธาน ก.ต.โดยตำแหน่ง มี ก.ต.ชั้นศาลฎีกา 6 คน ชั้นศาลอุทธรณ์ 4 คน และศาลชั้นต้น 2 คน และก.ต.ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากบุคคลภายนอกอีก 2 คน ที่มาจากการเลือกของผู้พิพากษาเเละมีกำหนดอยู่ในตำแหน่งวาระละ 2 ปี และติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระ

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
seagame

ภาพที่อัลบั้มภาพ พศวัจณ์ เข้าวิน นั่ง ก.ต.ชั้นอุทธรณ์ โชติวัฒน์-ชูชัย-ปุณณะ ก.ต.ชั้นฎีกา
ข่าวที่เกี่ยวข้อง