พรเพชร หวัง รมต. ให้ความร่วมมือตอบกระทู้ถาม ส.ว. มากขึ้น แนะปรับตัวหากติดภารกิจอื่น ยัน พร้อมร่วมประชุมรัฐสภา เดินหน้าถกกม.ลูก

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อวันที่ 22 พ.ย.2564 ที่รัฐสภา นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา กล่าวถึงกรณีมีส.ว. แสดงความกังวลรัฐมนตรีไม่ค่อยให้ความร่วมมือมาตอบกระทู้ถามสดในการประชุมวุฒิสภาว่า ตนคิดว่ารัฐบาลและคณะรัฐมนตรี (ครม.) เข้าใจว่าการที่ส.ว.ตั้งกระทู้ถาม เพื่อเป็นประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน ปกติเราส่งสัญญาณไปชัดเจน คิดว่ารัฐมนตรีคงจะให้ความร่วมมือมาตอบกระทู้มากขึ้น เพราะส.ว.ตั้งกระทู้ถามเพียงแค่วันจันทร์วันเดียว ส่วนวันอังคาร ทางรัฐมนตรีมาตอบไม่ได้อยู่แล้ว เนื่องจากมีการประชุมครม.

ดังนั้น รัฐมนตรีคงต้องปรับตัวหากวันจันทร์ติดภารกิจอื่น ขณะที่ ส.ส.มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันพุธ และวันพฤหัสบดี ทางรัฐมนตรีจะว่างมากกว่า

นายพรเพชร กล่าวถึงกรณีมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2564 ว่า ถือว่ารัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมมีผลบังคับใช้แล้ว จากนั้นเป็นการทำกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่มีการพิจารณาร่วมกันของรัฐสภา ส.ว.ต้องมีส่วนเห็นชอบและร่วมพิจารณาตามวาระที่ 1, 2 และ 3 ตามลำดับ โดยจะต้องมีผู้เสนอกฎหมาย

เข้าใจว่ารัฐบาล โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะเป็นผู้เสนอ รวมถึงพรรคร่วมรัฐบาลด้วย เนื่องจากผู้ที่เสนอแก้ไขคือพรรคประชาธิปัตย์ ส่วนของส.ว.ไม่มีสิทธิ์เสนอ

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน