ปลัด มท. สั่งด่วน ผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ เร่งควบคุม หลังเนื้อหมูแพงผิดปกติ ปรามผู้ประกอบการ ห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคา ฝ่าฝืนมีโทษหนัก

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อวันที่ 19 ม.ค.2565 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า จากปัญหาเนื้อสุกรมีราคาแพง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้น จึงมีบัญชาให้กระทรวงมหาดไทย ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน รวมถึงป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF)

ขณะเดียวกัน พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานของกระทรวง ร่วมกับทุกภาคส่วนเร่งแก้ปัญหา หลังจากพบว่าราคาเนื้อสุกรปรับตัวสูงขึ้นอย่างผิดปกติ ส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบ

ทั้งนี้ ตนได้มีหนังสือด่วนถึงผู้ว่าฯ ทุกจังหวัดให้เข้ามาเร่งแก้ปัญหานี้ โดยเข้าควบคุมดูแลเพื่อเป็นการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการฉวยโอกาสของผู้ประกอบการ หรือผู้ค้าเนื้อสุกรกักตุนเนื้อสุกร เพื่อให้เนื้อสุกรขาดแคลนในท้องตลาด จะได้นำเนื้อสุกรออกจำหน่ายในราคาสูง จึงขอให้ผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด สั่งการให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามคำสั่งคณะกรรมการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ ที่ 1/2563 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพ.ร.บ.สำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ.2497 ลงวันที่ 10 เม.ย.63 พิจารณาให้ความสำคัญ ออกสำรวจการกักตุนเนื้อสุกรในพื้นที่ และดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามพ.ร.บ.สำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ อย่างเคร่งครัด

นายสุทธิพงษ์ กล่าวต่อว่า กระทรวงมหาดไทยได้เร่งแก้ปัญหานี้มาอย่างต่อเนื่องแล้ว เพื่อแก้ปัญหาระยะยาวจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ จึงสั่งการดังนี้ 1.ให้ทุกจังหวัดจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) โดยมอบหมายปศุสัตว์จังหวัดเป็นเลขานุการ

2.เร่งสำรวจข้อมูลฟาร์มสุกร/จำนวนสุกร/ผู้เลี้ยงสุกร ทั้งรายย่อยและรายใหญ่ที่ได้รับความเสียหายจากการระบาดของโรค ASF ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และเตรียมมาตรการเยียวยาตามระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง

3.กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เฝ้าระวัง ควบคุม กำกับ การเคลื่อนย้ายสุกรและซากให้เป็นไปตามมาตรการที่กรมปศุสัตว์กำหนดอย่างเคร่งครัด

4.มอบหมายสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตรวจตราป้องกันการกักตุนเนื้อสุกร และกำกับดูแลร้านจำหน่ายเนื้อสุกรชำแหละ ให้ติดป้ายราคาสินค้าอย่างชัดเจน

5.ขอให้อำเภอกำชับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายประชาชนในพื้นที่ เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากพบสุกรป่วยหรือตายผิดปกติให้แจ้งอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน หรือเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันที

6.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและช่วยเฝ้าระวัง และแจ้งเหตุให้ทราบผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 1567 ทันที

นายสุทธิพงษ์ กล่าวอีกว่า ผู้ประกอบการหรือผู้ค้าเนื้อสุกรอย่าได้ซ้ำเติมประชาชน ฉวยโอกาสกักตุนเพื่อให้เนื้อสุกรขาดแคลนในท้องตลาด แล้วนำออกจำหน่ายในราคาสูง หากตรวจพบว่ามีการฝ่าฝืน ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด นอกจากนี้ได้มอบให้รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายความมั่นคงเร่งตรวจสอบสินค้าบริโภคอุปโภคอื่นๆ ไม่ให้ขึ้นราคาด้วย รวมถึงขอให้อธิบดีกรมการปกครอง กำชับกวดขันให้ป้องกันจังหวัดและนายอำเภอทุกแห่ง เร่งดำเนินการแล้วรายงานผลการปฎิบัติงานให้ทราบทุกวันจันทร์ จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน