สภาฯ ไปไม่รอด ล่มอีกจนได้ หลังเพิ่งเปิดนัดแรกหลังปีใหม่ มีผู้แสดงตนเพียง 227 คน ไม่ถึงกึ่งหนึ่งหรือ 237 คน จากจำนวนส.ส.ที่ปฏิบัติหน้าที่ 473 คน

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อวันที่ 19 ม.ค.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมสภาฯ ในช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา 16.00 น. เข้าสู่การพิจารณาร่าง พ.ร.บ.เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่) พ.ศ… ตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอ และมีพรรคการเมืองเสนอร่างกฎหมายลักษณะเดียวกันประกบอีก 4 ฉบับ

โดยหลังจากที่ให้เจ้าของร่างชี้แจงหลักการและเหตุผลแต่ละฉบับเรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมเปิดโอกาสให้สมาชิกแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง

กระทั่งเวลา 17.35 น. นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทรักธรรม ลุกขึ้นหารือต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากร่างกฎหมายดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญ แต่ปรากฏว่ามีสมาชิกอยู่ในห้องประชุมน้อยมาก จึงขอนับองค์ประชุม

จากนั้นนายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาฯ คนที่ 2 ทำหน้าที่ประธาน กดออดเรียกสมาชิกที่อยู่บริเวณรอบนอกห้องประชุมให้เข้ามาแสดงตน โดยใช้เวลากดออดเรียกสมาชิกประมาณ 5 นาที ก่อนจะให้สมาชิกเสียบบัตรแสดงตน ผลปรากฏว่ามีผู้แสดงตนเพียง 227 คนเท่านั้น ไม่ถึงกึ่งหนึ่งหรือ 237 คนจากจำนวน ส.ส.ที่ปฏิบัติหน้าที่ 473 คน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เป็นที่น่าสังเกตว่า นายพีระวิทย์ ที่เสนอนับองค์ประชุม เป็นส.ส.ในซีกรัฐบาล โดยระหว่างการเสนอนับองค์ประชุมนั้น นายพิเชษฐ สถิรชวาล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ นั่งกำกับอยู่ข้างๆ

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน