วิโรจน์ ขึ้นเวทีดีเบต ชูจิ๊กซอว์ 5 ตัว คืนความเป็นธรรมให้คนทุกรุ่นใน กทม. ย้ำต้องทำให้คนเท่ากัน เพราะเมืองที่คนไม่เท่ากัน โอกาสการเติบโตของคนก็ไม่เท่ากัน

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

19 มี.ค. 2565 – ที่ลานปรีดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. พรรคก้าวไกล ขึ้นเวที BKK move forward ซึ่งเป็นการดีเบตครั้งแรกระหว่างว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ได้แก่ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ว่าที่ผู้สมัครอิสระ นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ว่าที่ผู้สมัคร พรรคประชาธิปัตย์ น.ส.รสนา โตสิตระกูล อดีต ส.ว. ว่าที่ผู้สมัครอิสระ และ นายประยูร ครองยศ ว่าที่ผู้สมัครจากพรรคไทยศรีวิไลย์ โดยมี นายชัยนนท์ หาญคีรีรัตน์ ทำหน้าที่ดำเนินรายการ

นายวิโรจน์ ได้กล่าวถึงมุมมอง BKK move forward อนาคตของกทม. และชีวิตของคนรุ่นใหม่ว่า ต้องทำให้คนเท่ากัน เพราะเมืองที่คนไม่เท่ากัน โอกาสการเติบโตของคนก็ไม่เท่ากัน ต้องเป็นเมืองที่คืนความเป็นธรรมให้กับคนทุกรุ่น โดยมีภาพจิ๊กซอว์ 5 ตัว เพื่อการพัฒนากทม.

จิ๊กซอว์ตัวที่ 1 คืนเมืองที่เป็นธรรมให้คนกทม.ทุกคน

จิ๊กซอว์ตัวที่ 2 เมืองน่าอยู่ ต้องทำให้กทม. เป็นเมืองของคนทุกระดับ ทุกรุ่น หากกทม.เป็นเมืองที่คนทุกคนเท่าเทียมกัน การออกแบบนโยบายจะเอื้อให้กับคนทุกคนไม่เอนเอียงไปในทางใดทางหนึ่ง

จิ๊กซอว์ตัวที่ 3 จัดสรรงบใหม่ 4,000 ล้านบาท ที่ประชาชนออกแบบและตัดสินใจได้เองว่าจะใช้ทำอะไร หรือ participatory budgeting ซึ่งใช้ในหลายเมืองเอกของโลก เช่นกรุงปารีส

จิ๊กซอว์ตัวที่ 4 เพิ่มสวัสดิการให้คนกทม. เพื่อหมุนเวียนเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน โดยการใช้งบกทม.เติมเงินสวัสดิการรายเดือนที่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและเด็กได้จากรัฐบาล ให้เหมาะสมกับรายได้และค่าใช้จ่าย

จิ๊กซอว์ตัวที่ 5 สร้างเมืองที่มีความหวัง ดันธุรกิจคนรุ่นใหม่ ดันธุรกิจของคนทั่วไป เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างเมืองที่มีโอกาส

นายวิโรจน์ กล่าวต่อว่า อีกข้อที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายและลดปัญหาสุขภาพจิตของคนกทม. คือการจัดการระบบขนส่งสาธารณะ ผู้ว่าฯกทม.สามารถอุดหนุนงบประมาณทำตั๋วเดินทางที่ประชาชนจ่าย 70 บาท แต่ใช้ได้ 100 บาท เพื่อลดค่าครองชีพได้ เส้นทางเดินรถไหนมีปัญหา ผู้ว่าฯ สามารถใช้อำนาจประสานงานเพิ่มเส้นทางการเดินรถได้

โดยสิ่งแรกที่จะทำถ้าได้รับเลือกเป็นผู้ว่าฯ กทม. แบ่งเป็น 3 เซ็ต คือ 1.ระยะด่วน ทำได้ภายใน 1 ชั่วโมง เอาสัญญารถไฟฟ้าสายสีเขียวออกมากางเพื่อแก้ไขราคารถไฟฟ้าสายสีเขียว 2.ระยะกลาง จัดการเรื่องไซต์ก่อสร้างที่ล่าช้า ปัญหาขยะที่หมักหมม และ 3.ระยะยาว จัดสรรงบประมาณท็อปอัพสวัสดิการคนกทม.

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน