เพื่อไทยออกโรงป้องเด็กปี 65 หลังคะแนนสอบเข้ามหาลัยปีนี้ต่ำกว่าเกณฑ์ จี้ “ประยุทธ์” สั่งการ อว.-ทปอ.เปิดวิธีเฉลยข้อสอบ GAT หวั่นเยาวชนหมดศรัทธาการศึกษาไทย

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อวันที่ 21 เม.ย. น.ส.อรุณี กาสยานนท์ รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวว่า หลังจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้ประกาศผลสอบและความถี่ของช่วงคะแนนสอบรายวิชาต่างๆ เมื่อวันที่ 18 เม.ย.ที่ผ่านมา พบว่าคะแนนในปีการศึกษา 2565 มีนักเรียนสอบ GAT ได้คะแนน 270 ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 300 คะแนน เพียงแค่ 15 คน ซึ่งแตกต่างจากปีการศึกษา 2564 ที่ได้คะแนนเกิน 270 คะแนนที่ 2,541 คน สิ่งที่เกิดขึ้นทำให้นักเรียนในปีการศึกษานี้ (#dek65) ตั้งคำถามถึงเกณฑ์การออกข้อสอบ และมาตรฐานในการตรวจข้อสอบของ ทปอ.เป็นอย่างมาก แม้ ทปอ.จะเปิดให้นักเรียนยื่นคำร้องให้ทบทวนผลสอบได้ตั้งแต่ 21-28 เม.ย. แต่เป็นเพียงการยื่นคำร้องให้ตรวจดูคำตอบกับเฉลยเท่านั้น ไม่ได้เปิดให้ดูโจทย์และวิธีคิดคำตอบ และยังต้องเสียค่าใช้จ่ายในการยื่นคำร้อง 100-300 บาท ซึ่งถือว่าเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายให้เด็ก

น.ส.อรุณี กล่าวต่อว่า จึงอยากเรียกร้องให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และ ทปอ.เร่งดำเนินการดังนี้ 1.เปิดวิธีคิดและการหาคำตอบของข้อสอบอย่างเปิดเผยผ่านเว็บไซต์กลาง ให้เด็กนักเรียนสามารถตรวจสอบวิธีการหาคำตอบได้อย่างกว้างขวาง เด็กจะได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ไม่ควรปิดกั้นการเข้าถึงการได้มาของคำตอบในข้อสอบนั้นๆ 2.ทปอ.ไม่ควรเรียกเก็บเงินในการยื่นคำร้องขอดูคะแนนสอบและเฉลยในทุกกรณี เพราะเด็กเสียเงินค่าสมัครสอบเป็นรายวิชาให้กับ ทปอ.ไปก่อนหน้าแล้ว ดังนั้นหากเกิดความเคลือบแคลงสงสัย ทปอ.ก็ควรรับผิดชอบ เพื่อไม่ให้เด็กเกิดคำถามต่อระบบการออกข้อสอบ การเฉลยคำตอบ ซึ่งอาจจะส่งผลต่อระบบความเชื่อมั่นในการสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาในปีต่อไป 3.อว.และ ทปอ.ต้องถือเป็นบทเรียน มาตรฐานการออกข้อสอบต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่นักเรียนเรียนออนไลน์เกือบ 100% การออกข้อสอบเพียงแต่มุ่งหวังความเป็นเลิศทางวิชาการ จะยิ่งผลักให้เด็กกลุ่มที่มีฐานะยากจน ให้ขาดโอกาสในการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยมากขึ้น เพราะไม่สามารถแข่งขันได้ ไม่มีเงินจ่ายค่าติวเตอร์ ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน ขาดแคลนอินเทอร์เน็ต

น.ส.อรุณี กล่าวอีกว่า ปัญหาของการศึกษาในระดับอุดมศึกษาทุกวันนี้ คือมีนายกฯ ที่ไม่เข้าใจและเห็นความสำคัญของการศึกษา มีรัฐมนตรีกระทรวง อว.และ ทปอ.ที่ไม่เคยตระหนักในปัญหาอย่างจริงจัง ปัญหาต่างๆ เกิดขึ้นนับตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด-19 ที่ทำให้เกิดการฟ้องศาลเลื่อนสอบ หรือร้องเรียนไปยังกรรมาธิการการศึกษา เพื่อให้เด็กที่ติดโควิดต้องมีสิทธิเข้าสอบ แต่ ทปอ.และกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แม้รับฟังแต่ไม่เคยปรับปรุง เพื่อนำไปพัฒนาหรืออุดรอยรั่วของปัญหาแต่อย่างใด จึงอยากให้ผู้ใหญ่ที่ฝันอยากฝากอนาคตของชาติไว้ที่เด็ก ก็ควรจะสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีทุกด้านให้กับเด็กด้วย ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์เป็นนายกฯ มา 8 ปี การศึกษาไทยมีแต่ถดถอย ดังนั้นก่อนหมดอำนาจช่วยฝากผลงานไว้สักชิ้นให้เด็กจดจำในฐานะนายกฯ รีบสั่งการไปยัง อว.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตามข้อเสนอ ทำให้การศึกษาไทยเข้าถึงง่าย โปร่งใส และเป็นความหวังของเด็กไทย อย่าผลักภาระให้เด็ก แบบนี้ไม่แฟร์

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน