ทวี คุ้ยวาระลับครม.เกี้ยเซี้ยคดีฟิลลิปมอร์ริส ขู่ซักฟอกรัฐบาลแน่ ถามคดีใกล้สิ้นสุดยังถอนฟ้องได้อีกหรือ เตือนต้องยึดผลประโยชน์ชาติ

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อวันที่ 5 พ.ค.2565 พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส.บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคประชาชาติ ในฐานะอดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ซึ่งเคยทำคดี ฟิลลิปมอร์ริส เปิดเผยว่า กรณีที่ประชุมครม. เมื่อวันที่ 3 พ.ค.ที่ผ่านมา ได้พิจารณาวาระลับมาก เกี่ยวกับการแก้ข้อพิพาทระหว่างฟิลิปปินส์กับไทยในองค์การการค้าโลก (WTO) สืบเนื่องจากไทยฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากบริษัท ฟิลลิป มอร์ริส หลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรนำเข้าบุหรี่ โดยกระทรวงการคลังได้ขอความเห็นชอบ และขออนุมัติลงนามร่างความเข้าใจร่วมกันระหว่าง ฟิลิปปินส์ และไทย

โดยสาระสำคัญคือ ฟิลิปปินส์จะไม่ขอใช้สิทธิตอบโต้ทางการค้ากับไทยเพิ่มเติมอีก และการสืบสวนสอบสวนใดๆ จะอยู่ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ ซึ่งไทยตกลงว่าจะทำตามข้อตกลงดังกล่าวนี้ว่านิติบุคคล ฟิลลิป มอร์ริส เป็นบริษัทของสหรัฐอเมริกา อยู่ที่มลรัฐเดลลาแวร์ ที่ใช้คำว่า “นิติบุคคล” ไม่ใช่ “บริษัท” เพราะได้เข้ามาจดทะเบียนสาขาในไทย กับกระทรวงพาณิชย์ โดยอาศัยสนธิสัญญาทางไมตรีระหว่าง ไทย กับสหรัฐอเมริกา พ.ศ.2511 ตามมาตรา 11 ประกอบมาตรา 10 พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 ที่มีเอกสิทธิ์ทำให้ผู้ถือหุ้นต่างด้าวสัญชาติอเมริกาถือหุ้น 100% ซึ่งแตกต่างจากการประกอบธุรกิจบุคคลต่างด้าวทั่วไปที่มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นระหว่างคนไทยกับคนต่างด้าว 51 ต่อ 49

“ช่วงปี 49 ที่ผมเป็นรองอธิบดีดีเอสไอ พบว่าทำไมการนำเข้าบุหรี่ยี่ห้อเดียวกัน อย่างมาร์ลโบโร และแอลเอ็ม ซึ่งบริษัทนี้นำเข้ามาร์ลโบโรในราคาซองละ 7 บาท 76 สตางค์ แอลเอ็มซองละ 5 บาท 88 สตางค์ ขณะที่บริษัทคิงเพาเวอร์ นำเข้ามาร์ลโบโร 27 บาท ต่างกันถึง 20 บาท แอลเอ็มต่างกัน 16 บาท ขณะนั้นการนำเข้าสินค้า เก็บภาษีนำเข้า CIF คือ ต้นทุน ประกัน และค่าบรรทุกสินค้า แต่ถ้านำเข้าในราคาต่ำ จะไปเสียภาษีสรรพสามิตแทน คิดง่ายๆ นำเข้า 1 บาท จะมีภาษี 4 บาท ยิ่งนำเข้าราคาต่ำ ก็ไปเสียภาษีสรรพสามิตดีกว่า เสีย 30% แทนที่จะไปเสีย 400% ผมได้มีการตรวจสอบเรื่องนี้ และพบว่าเป็นเรื่องค่อนข้างใหญ่ ตั้งแต่ปี 49 จนถึงปัจจุบัน” พ.ต.อ.ทวี กล่าว

พ.ต.อ.ทวี กล่าวต่อว่า คดีการนำเข้าบุหรี่เป็นเรื่องที่ซับซ้อน และหลากหลายคดีมาก นิติบุคคลฟิลลิปมอร์ริส เคยฟ้องกรมสรรพสามิต กรมสรรพากร และกรมศุลกากร คือ เคยฟ้องกรมสรรพสามิต และสู้ไปถึงศาลฎีกา เพื่อให้เพิกถอนประกาศของกรมสรรพสามิตต่างๆ ศาลฎีกาพิพากษาในปี 58 ให้กรมสรรพสามิตชนะ นิติบุคคลแห่งนี้เคยฟ้องกรมสรรพากร เรื่องการออกประกาศภาษีมูลค่าเพิ่ม ศาลฎีกาก็พิพากษาเมื่อปี 59 ให้กรมสรรพากรชนะ ขณะเดียวกัน นิติบุคคลแห่งนี้เคยฟ้องกรมศุลกากร และศาลฎีกาตัดสินกรมศุลกากรชนะในปี 59

ส่วนผลกระทบที่ตามมาด้วยคือบุหรี่ไทยจากโรงงานยาสูบขายไม่ออก ส่งผลไปยังเกษตรกรทำไร่ยาสูบเดือดร้อนตามมา การลดภาษีนำเข้าเป็น 0 ทำให้บุหรี่สำแดงราคาต่ำนำเข้าลดราคามาแข่งกับบุหรี่ไทย จนบุหรี่ไทยแย่ไปเลย ขายไม่ออก

“อยากฝากไปยังครม.ว่า เราต้องคิดถึงประโยชน์ส่วนร่วม รัฐบาลโดยเฉพาะครม.ต้องแสดงความซื่อสัตย์สุจริตให้เป็นที่ประจักษ์ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่กฎหมายพิจารณาแล้ว ต้องทำแบบตรงไปตรงมาให้ความจริงปรากฏ อีกทั้งเป็นเรื่องใหญ่ที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจมาหลายยุคหลายสมัย และอาจมีในสมัยนี้ด้วย” พ.ต.อ.ทวี กล่าว

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน