กกต. สั่งลงคะแนน ‘นายกเมืองพัทยา’ ใหม่ 2 หน่วย ในวันที่ 12 มิ.ย. หลังผู้ใช้สิทธิไม่ตรงบัตรเลือกตั้งที่ใช้ลงคะแนนอย่างไม่ทราบสาเหตุ

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

31 พ.ค. 2565 – น.ส.วิชชุดา เมฆานุวงศ์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี ให้สัมภาษณ์ว่า ทางสำนักงานกกต.ชลบุรี ได้รับหนังสือแจ้งจากทางสำนักงานกกต.กลาง มีคำสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนนายกเมืองพัทยาใหม่ ในเขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 2 และเขตเลือกตั้งที่ 4 หน่วยเลือกตั้งที่ 20 ในวันอาทิตย์ที่ 12 มิ.ย.

เนื่องจากปรากฎว่าหน่วยเลือกตั้งดังกล่าวทั้ง 2 หน่วยนั้น มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่ทราบสาเหตุ

ดังนั้น เพื่อป้องกันปัญหาการนำบัตรไปใช้ในทางทุจริตหรือเวียนเทียนบัตร จึงสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ โดยการดำเนินการเป็นไปตามมาตรา 105 ตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

อย่างไรก็ตาม หลังการเลือกตั้งในวันที่ 12 มิ.ย. เสร็จสิ้น ทางกกต.จะนำผลคะแนนของทั้ง 2 หน่วยที่สั่งออกเสียงลงคะแนนใหม่ไปรวมกับผลคะแนนก่อนหน้านี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับผลการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้สมัครนายกเมืองพัทยา หมายเลข 1 กลุ่มเรารักพัทยา ได้รับคะแนนเสียงสนับสนุนสูงสุดตามความคาดหมายอยู่ที่ 14,349 คะแนน

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน