กกต.เคาะวันเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ลำปาง แทน “วัฒนา สิทธิวัง” 10 ก.ค.นี้ เปิดรับสมัคร 9-13 มิ.ย. พร้อมเพิ่มมาตรการคุมโควิดเข้ม เว้นระยะห่าง-กำหนดจุดตรวจคัดกรอง

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประชุมพิจารณาเพื่อกำหนดวันเลือกตั้ง และวันรับสมัครเลือกตั้ง หลังมี พ.ร.ฎ.ให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.ลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง นายวัฒนา สิทธิวัง โดยวันนี้ที่ประชุมกกต.ได้ออกประกาศ กกต. เรื่องกำหนดวันเลือกตั้ง และวันรับสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. โดยกำหนดวันและเวลาในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง คือ วันที่ 10 ก.ค. เวลา 08.00-17.00 น. กำหนดวันรับสมัครรับเลือกตั้ง วันที่ 9-13 มิ.ย. ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งกำหนด

ทั้งนี้ การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งส.ส. สำนักงานกกต.ได้มีมาตรการเพิ่มเติมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามพ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และประกาศโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพ.ร.บ.โรคติดต่อของกระทรวงสาธารณสุข ส่วนที่เกี่ยวกับการกำหนดพื้นที่ต่อคน การเว้นระยะห่างระหว่างคน และการกำหนดจุดตรวจคัดกรอง พร้อมแอลกอฮอล์เจล เช่น สถานที่และการรับสมัคร การกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง การอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง การรับมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง การออกเสียงลงคะแนนในวันเลือกตั้ง การนับคะแนน และการส่งหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ข้อกำหนดและประกาศดังกล่าวข้างต้นไว้พร้อมแล้ว

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน