ศาลรัฐธรรมนูญ สั่ง เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส่งบันทึก กรธ. ครั้งที่ 501 มาประกอบการพิจารณา ปมนายกฯ 8 ปี ประยุทธ์ นัดถกใหม่พุธหน้า

เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 2565 ที่ประชุมศาลรัฐธรรมนูญ ได้ประชุมปรึกษากรณีประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ว่า ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสอง ประกอบมาตรา 158 วรรคสี่ หรือไม่

ศาลรัฐธรรมนูญ อภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยแล้ว เห็นว่า เพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณา อาศัยอำนาจตามพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2563 มาตรา 27 วรรคสาม

ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้เลขาธิการสภาผู้แทนพราษฎร จัดส่งสำเนาบันทึกการประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 501 วันอังคารที่ 11 ก.ย.2561 ซึ่งมีวาระการประชุม รับรองบันทึกการประชุม ครั้งที่ 500 วันศุกร์ที่ 7 ก.ย. 2561 ที่คณะอนุกรรมการพิจารณาตรวจบันทึกการประชุม และรายงานการประชุมตรวจทานแล้ว โดยไม่มีการแก้ไข

ทั้งนี้ ให้จัดส่งต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในวันอังคารที่ 13 ก.ย. 2565 และกำหนดนัดพิจารณาคดีครั้งต่อไปในวันพุธที่ 14 ก.ย. 2565

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับบันทึก รายการการประชุมรธ.ครั้งที่ 501 นั้นเป็นการรับรองบันทึกการประชุม ระบุคณะกรรมการมีมติรับรองบันทึกการประชุมครั้งที่ 497 วันที่ 28 ส.ค. 2561 ถึงครั้งที่ 500 วันศุกร์ที่ 7 ก.ย.2561 ซึ่งเท่ากับว่า ที่ประชุมได้รับการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 500 แล้ว และไม่ตรงกับสิ่งที่นายมีชัย ฤชุพันธุ์ อดีตประธานกรธ. ทำเอกสารชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญ โดยระบุว่ารายงานครั้งที่ 500 ว่าเป็นรายงานไม่ครบถ้วน

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน