ศาลฎีกา เลื่อนฟังคำพิพากษา ธนิกานต์ คดีฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรง เสียบบัตรแทนกันพิจารณางบประมาณ 3.2 ล้านล้าน เป็น 3 ส.ค.นี้

เมื่อวันที่ 2 มี.ค.2566 ที่ศาลฎีกา สนามหลวง ศาลนัดฟังคำพิพากษา คดีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ยื่นคำร้องกล่าวหาว่า น.ส.ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ ฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรง กรณีเสียบบัตร ส.ส.แทนกันในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร

คดีนี้ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดว่า ผู้ถูกกล่าวหามีพฤติการณ์เสียบบัตรลงคะแนนแทนกัน ระหว่างการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1-20 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เเละฝ่าฝืนผิดมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง

ส่วนการดำเนินคดีอาญา ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำพิพากษาหลังอัยการสูงสุดยื่นฟ้อง แล้วว่ามีความผิด จำคุก 1 ปี และปรับ 2 เเสนบาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้ 2 ปี โดยจำเลยยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาศาลฎีกาฯ

ก่อนฟังคำพิพากษาในวันนี้ น.ส.ธนิกานต์ ยื่นคำร้องต่อศาล เพื่อขอจำหน่ายคดีชั่วคราวจนกว่าคดีอาญาจนถึงที่สุดและขอให้เลื่อนนัดฟังคำพิพากษา

ขณะที่ทนายผู้ร้อง แถลงคัดค้านว่าไม่มีเหตุผลที่จะจำหน่ายคดีชั่วคราว แต่ขอให้อยู่ในดุลยพินิจของศาล

องค์คณะผู้พิพากษา โดยมติเสียงข้างมาก 4 ต่อ 1 เห็นควรเลื่อนไปนัดฟังคำพิพากษาในวันที่ 3 ส.ค. 2566 เวลา 13.30 น.

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน