ร่มธรรม เผยที่ประชุมใหญ่ AIPA ชื่นชมรัฐสภาไทยมี ส.ส.รุ่นใหม่ถึง 210 คน พร้อมหารือความร่วมมือไทย-รัสเซีย ส่งเสริมความมั่นคงพลังงาน ดึงนักท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 12 ส.ค.66 นายร่มธรรม ขำนุรักษ์ สส.พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงผลการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน หรือ AIPA ครั้งที่ 44 ที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ว่า ตนเข้าร่วมประชุมในฐานะคณะผู้แทนรัฐสภาไทย ซึ่งได้มีการหารือ แลกเปลี่ยนกับคณะผู้แทนประเทศสมาชิกในหลายประเด็นสำคัญ อาทิ ด้านการเมือง ด้านการผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ Digital Economy ที่จะมีบทบาทมากยิ่งขึ้นในภูมิภาคอาเซียน ด้านสังคม ไปจนถึงเรื่องบทบาทสตรีและยุวสมาชิก ที่ทุกประเทศเห็นตรงกันว่า ควรมีการสนับสนุนให้เยาวชน หรือคนรุ่นใหม่ ที่มีอายุต่ำกว่า 45 ปี เข้ามามีบทบาททางการเมือง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาภูมิภาคของอาเซียน โดยในประเด็นนี้ ประเทศไทยได้รับการชื่นชมอย่างมากจากประเทศสมาชิกอาเซียน เพราะในการเลือกตั้งวันที่ 14 พฤษภาคมที่ผ่านมา ประเทศไทยมี สส.ที่เป็นยุวสมาชิกมากถึง 210 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 42 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจ และเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการทางการเมืองของประเทศไทยที่เป็นที่ชื่นชมในเวทีการประชุมระหว่างประเทศ

นายร่มธรรม กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ คณะผู้แทนรัฐสภาไทยยังได้มีโอกาสหารือในประเด็นความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ระหว่างประเทศไทยและสหพันธรัฐรัสเซีย ซึ่งเป็นผู้สังเกตการณ์ในการประชุมครั้งนี้ด้วย โดยเป็นการหารือความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องของความมั่นคงทางพลังงาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกษตรกรรม รวมถึงการท่องเที่ยว เพราะประเทศรัสเซียถือเป็นคู่ค้าที่สำคัญ และมีความสัมพันธ์อันดีทางการทูตกับประเทศไทยมาอย่างยาวนาน อีกทั้ง นักท่องเที่ยวรัสเซีย ถือเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยจำนวนมากเป็นอันดับ 2 ดังนั้นการหารือในครั้งนี้จะเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ ความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ และผลักดันให้เกิดการร่วมมือกันในด้านต่าง ๆ ที่มากขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอน

“บรรยากาศการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและราบรื่น ถือเป็นความร่วมมือของรัฐสภาของแต่ละประเทศในชาติอาเซียน ซึ่งมาร่วมหารือ แลกเปลี่ยน และร่วมกันพัฒนาเพื่อหาวิธีการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาคของเรา โดยเฉพาะในประเด็นยุวสมาชิกรัฐสภาที่เรามีความยินดี และภาคภูมิใจว่า ในการเลือกตั้งครั้งล่าสุด เรามียุวสมาชิกมากถึง 42% ซึ่งเป็นตัวเลขที่ทุกชาติอาเซียนให้ความชื่นชม และเป็นเป้าหมายที่หลาย ๆ ประเทศต้องการเพื่อผลักดันให้คนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองในโลกยุคปัจจุบัน” นายร่มธรรม กล่าว

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน