ภูมิธรรม เผยเปิดรัฐสภา ระดมความเห็น สส.-สว. แก้รธน. คาด ม.ค.67 ชงครม. จัดประชามติได้ พร้อมคำถามพ่วง แย้มที่มา สสร. ทั้งเลือกตั้ง-สรรหา

เมื่อวันที่ 15 พ.ย.2566 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางในการทำประชามติเพื่อแก้ไขปัญหาความเห็นที่แตกต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 แถลงภายหลังประชุมรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชนว่า วันนี้ได้รับความเห็นจากตัวแทนสลัม กลุ่มพีมูฟ และสมัชชาคนกลุ่ม และกลุ่มหลากหลายทางเพศ และกลุ่มอิสระต่างๆ และตัวแทนจากฝ่ายทหารและตำรวจ

ผลการหารือ เรายืนยันหลักการว่ารัฐบาลมีความแน่วแน่ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญและกฎหมายลูกให้เสร็จภายใน 4 ปี เพื่อให้สามารถจัดการเลือกตั้งใหม่

นายภูมิธรรม กล่าวว่า บรรยากาศเป็นไปด้วยดีและมีการเสนอความเห็นอย่างเต็มที่ บางส่วนเห็นว่าควรแก้ไขทั้งฉบับ บางส่วนเกรงว่าจะมีความเห็นแตกต่างและมีความขัดแย้งไม่จบสิ้น อาจนำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นได้ยาก แต่ทุกคนยอมรับว่ารัฐธรรมนูญปี 60 มีปัญหา กรณีมาตรา 112 ต้องทำความเข้าใจและหารือกันเพื่อหาทางออกร่วมกัน ย้ำว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องไม่กระทบกับพระราชอำนาจ เพราะไม่ต้องการสร้างความขัดแย้งใหม่ขึ้น

นายภูมิธรรม กล่าวว่า ส่วนประเด็นการเลือกตั้ง บางส่วนก็เสนอให้เลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ทั้งหมด แต่กลุ่มเพศสภาพ กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้หญิง กลุ่มชาติพันธุ์ และกลุ่มอื่นๆ เห็นว่าอาจจะไม่มีโอกาสเข้ามาร่วมแก้ไข จึงเป็นข้อเสนอให้คณะกรรมการฯพิจารณาว่า จะเลือกตั้งบางส่วน หรือคัดสรรจากกลุ่มต่างๆ ขณะที่คำถามประชามติ มีการตั้งสังเกตว่าอาจสร้างความไม่สบายใจกับประชาชนนั้น เชื่อว่าไม่มีปัญหา เพราะยึดหลักการให้ประชาชนมีอำนาจตัดสินใจ แต่คำถามที่อาจจะเกี่ยวข้องกับมาตรา 112 หรือคำถามเกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นๆ นั้น ยอมรับว่ายังไม่มีข้อยุติ และต้องรวบรวมไปพิจารณากันอีกครั้ง

นายภูมิธรรม กล่าวว่า คณะอนุกรรมการรับฟังความเห็นฯ ได้รับความเห็นในกทม.และสายวิชาชีพต่างๆ เสร็จสิ้นแล้ว โดยวันที่ 20 ธ.ค. รับฟังความเห็นประชาชนและเกษตรและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 23 ธ.ค. รับความเห็นประชาชนกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ในภาคตะวันออก วันที่ 28 ธ.ค. รับความความเห็นกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ที่ จ.เชียงใหม่ และวันที่ 7 ม.ค.รับฟังความเห็นจากกลุ่มมุสลิม ที่จ.สงขลา คาดว่าในการรับฟังความเห็นจะเสร็จสิ้นในวันที่ 7 ม.ค. 67

นายภูมิธรรม กล่าวว่า จะรับความเห็นจากกลุ่มที่หลากหลายให้ได้มากที่สุด ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ได้รับฟังความเห็นจากพรรคก้าวไกล (ก.ก.) พร้อมทั้งพบกับนายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล (ก.ก.) ฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) พัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยจะทำเอกสารรับฟังความคิดเห็นจากสส. 500 คน หารือกับนายเสรี สุวรรณภานนท์ สว. และได้ทำแบบสอบถาม 250 ฉบับ คาดว่าใน 2 ส่วนนี้จะมีการชัดเจนเมื่อเปิดสภาฯ จะประชุมร่วมรัฐสภา เพื่อเอาความเห็นข้อเสนอต่างๆ รวบรวมกันมา และจะได้ความสมบูรณ์เมื่อเปิดประชุมรัฐสภาแล้ว

“ผมคาดว่าภายในเดือนธ.ค.กระบวนการรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะจะมีข้อยุติ ฉะนั้นในไตรมาสแรกหรือต้นเดือนปีหน้า จะทำให้จบภายในเดือนม.ค. ก่อนเสนอเข้าคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา และมีการทำประชามติควบคู่ทำคำถามพ่วง” นายภูมิธรรม กล่าว

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน