ครม. รับทราบ การกำหนดอัตรา ‘ค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ’ สูงสุดวันละ 825 บาท รมว.แรงงาน แจงนำเรื่อง ค่าจ้างขั้นต่ำ เข้าครม.ได้ 12 ธ.ค.นี้

วันที่ 21 พ.ย.2566 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 13) ลงวันที่ 29 ก.ย.2566 เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลใช้บังคับต่อไป

นายคารม กล่าวว่า คณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21 ประชุม เมื่อวันที่ 13 ก.ยง 2566 มีมติกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ สรุปดังนี้ 1.เห็นชอบให้กำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 6 สาขาอาชีพ 54 สาขา เช่น สาขาช่างอุตสาหกรรมศิลป์ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาก่อสร้าง ช่างไฟฟ้า ก่อนยกตัวอย่าง ช่างเครื่องประดับอัญมณี ซึ่งจะมีค่าจ้างต่อวันอยู่ที่ 825 บาท ถือว่าสูงมาก

2.เห็นชอบวันที่ประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือมีผลใช้บังคับคือ 90 วันหลังจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป และ 3.เห็นชอบให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 9-12) โดยให้รวบรวมอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือดังกล่าวไว้ในประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 13) เพียงฉบับเดียว (รวม 129 สาขา) เพื่อให้มีความเหมาะสมและสะดวกต่อการถือปฏิบัติต่อไป

อย่างไรก็ตาม นายพิพัฒน์ รัชกิจประการรมว.แรงงาน ได้แจ้งที่ประชุม ครม. ถึงค่าจ้างขั้นต่ำ โดยในวันที่ 27 พ.ย. จะมีการสรุปการนำเสนอข้อมูลค่าจ้างขั้นต่ำของทั้ง 77 จังหวัด จากนั้นวันที่ 30 พ.ย. จะหารือภายในกระทรวงแรงงาน และในวันที่ 8 ธ.ค. จะประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง (กรรมการไตรภาคี) เพื่อพิจารณาสรุปค่าจ้าง จากนั้นวันที่ 12 ธ.ค.นี้ นายพิพัฒน์ จะนำเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำ เข้าที่ประชุมครม.เพื่อพิจารณาต่อไป

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน