ครม.เคาะกฎกระทรวง ขยายเวลาสถานบริการในโรงแรม-ผับ 5 จังหวัด เปิดได้ถึงตี 4 ทั้งกรุงเทพฯ ภูเก็ต ชลบุรี เชียงใหม่ และท้องที่อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 28 พ.ย.66 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการ รมว.มหาดไทย และโฆษกกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) อนุมัติร่างกฎกระทรวงกำหนดวันเวลาเปิดปิดของสถานบริการ (ฉบับที่….) พ.ศ… ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงฯ จะกำหนดให้สถานบริการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ดังต่อไปนี้เปิดให้บริการได้ถึงเวลา 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้นได้ ได้แก่ สถานบริการที่ตั้งที่อยู่ในสถานที่ตั้งโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม สถานบริการที่ตั้งอยู่ในท้องที่กรุงเทพฯ ภูเก็ต ชลบุรี เชียงใหม่ และท้องที่อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี สำหรับท้องที่อื่นที่ประสงค์จะให้สถานบริการเปิดทำการได้ถึง 04.00 น.ของวันรุ่งขึ้น ให้เป็นไปตามประกาศจังหวัดภายใต้หลักเกณฑ์ที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยกำหนดต่อไป

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า การดำเนินการเสนอร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ เป็นไปตามที่ ครม.มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการวางหลักเกณฑ์ การขยายเวลาให้สถานบริการในพื้นที่ท่องเที่ยวเปิดบริการได้ถึง 04.00 น.ของวันรุ่งขึ้น ซึ่งนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.มหาดไทย กำกับและเร่งรัดหน่วยงานดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยวของรัฐบาล ขณะเดียวกันได้กำชับให้ทุกขั้นตอนดำเนินตามกฎหมาย มีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประเมินผลกระทบทั้งมิติสังคม เศรษฐกิจอย่างรอบด้าน

น.ส.ไตรศุลี กล่าวต่อว่า โดยก่อนที่จะยกร่างกฎกระทรวงฯ และนำเสนอต่อ ครม. กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือถึง ผบ.ตร.เพื่อแจ้ง ผบช.น.ในฐานะเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการในท้องที่กรุงเทพฯ และผู้ว่าฯ ภูเก็ต ผู้ว่าฯ ชลบุรี ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานี ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบันเทิงในท้องที่จังหวัดนั้นๆ ให้จัดทำการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่

และกรมการปกครองได้ออกประกาศเรื่องการรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงฯ ลงวันที่ 3 พ.ย.66 เพื่อกำหนดวิธีการรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์เป็นเวลา 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 3-17 พ.ย.66 เพื่อประกอบการยกร่างกฎหมาย นอกจากนี้กรมการปกครองได้ทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจะเกิดขึ้นจากร่างกฎกระทรวงฯ ซึ่งเป็นการดำเนินตามพ.ร.บ.หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ.2562 ด้วยแล้ว

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน