พม.จ่อคลอดของขวัญปีใหม่ 8 ด้าน ทั้งโรงรับจำนำฟรีดอกเบี้ย อบรมความรู้ทางการเงิน-อาชีพ พัฒนาระบบวันสต็อปเซอร์วิส พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 4 ธ.ค.2566 ที่โรงแรมณัฐพงษ์ แกรนด์ หนองบัวลำภู นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาศปีใหม่ ทางพม. จะมีของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนทั้งหมด 8 ด้าน มีรายละเอียดดังนี้

1.สำนักงานธนานุเคราะห์ฟรีดอกเบี้ย สำหรับผู้ที่จำนำไม่เกิน 5,000 บาทในเดือน ม.ค.-ก.พ.2567 จำนวน 44 สาขาทั่วประเทศ 2.อบรมถ่ายทอดความรู้ทางการเงินและอาชีพ จำนวน 2,200 คน

3.เรียนฟรี มีโอกาสสร้างงานสร้างรายได้ให้เยาวสตรี สตรี และผู้ประสบปัญหาทางสังคม ผ่านการเสริมทักษะทางอาชีพกว่า 20 หลักสูตร โดยมุ่งเป้าฝึกอบรม 20,000 คนทั่วประเทศ 4.การเข้าถึงสิทธิครอบครัวเด็กแรกเกิดอย่างมีคุณภาพ ค้นหาเด็กตกหล่น เร่งรัดการลงทะเบียนรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 389,727 คน

5.พัฒนาต้นแบบสถานพัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศ 6.ปรับสภาพที่อยู่อาศัยเพื่อคนทุกวัย 100,000 ครัวเรือน 7.สนับสนุนการบริบาล และคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ ผ่านกลไกศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ 9 จังหวัด 14 พื้นที่ 8.โครงการสนับสนุนครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุจำนวน 1,107 ครอบครัว

9.ตั้งศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชน (ศรส.) ให้บริการ 24 ชั่วโมงในพื้นที่ 77 จังหวัด เร่งรัดจัดการเพื่อสวัสดิภาพประชาชนที่ประสบเหตุวิกฤตทางสังคมมากกว่า 2,567 ครอบครัว 10.มุ่งสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกนิคมสร้างตนเอง 43 แห่ง และราษฎรบนพื้นที่สูง 16 แห่ง รวม 4,250 ครอบครัว ผ่านกลไกการพัฒนาในพื้นที่ภายใต้แนวคิดบีซีจีโมเดล มุ่งสร้างรายได้ 79.8 ล้านบาท

11.สร้างโอกาสพัฒนาศักยภาพคนพิการพัฒนาหลักสูตรอาชีพ 3 หลักสูตร ส่งเสริมครอบครัวอุปการะให้แก่คนพิการที่ไม่มีผู้ดูแลในชุมชน 400 ครอบครัว พัฒนาระบบบริการเบ็ดเสร็จ (วันสต็อป เซอร์วิส) ในการออกบัตรประจำตัวคนพิการรายใหม่ 50,000 คน

“ทั้งหมดกำลังทำแผนอยู่จะนำเข้าที่ประชุม ครม.เพื่อรับทราบ ภายในเดือนธ.ค. คาดว่าจะทันในช่วงเทศกาลปีใหม่” นายวราวุธ กล่าว

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน