ป.ป.ช. เปิดบัญชีทรัพย์สิน รมต.ป้ายแดง ‘พวงเพ็ชร ชุนละเอียด’ อู้ฟู่ 871 ล้าน เผย บ้าน 9 หลัง 333 ล้าน เปิดของสะสม มีชุดเบญจภาคี 40 ล้าน-เรือยอชต์-รถหรู

วันที่ 4 ธ.ค.2566 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ในส่วนของคณะรัฐมนตรี (ครม.) นายเศรษฐา ทวีสิน กรณีเข้ารับตำแหน่ง 3 ราย เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2566

สำหรับ นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แจ้งสถานะม่าย คู่สมรสเสียชีวิต มีทรัพย์สิน 871,071,133 บาท มีหนี้สิน 17,597,018 บาท โดยในส่วนทรัพย์สิน ได้แก่ เงินสด 500,000 บาท เงินฝาก 30 บัญชี 45,529,534 บาท เงินลงทุน 70,710,636 บาท ที่ดิน 51 แปลง ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ กทม. ระยอง และเลย รวมมูลค่า 213,030,000 บาท

โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 9 หลัง 333,550,000 บาท โดยในจำนวนนี้มีบ้านพักอาศัย 2 ชั้น ที่เขตหลักสี่ กทม. มูลค่า 70 ล้านบาท และที่เขตพญาไท กทม. มูลค่า 75 ล้านบาท มีบ้านพักอาศัย 1 ชั้นที่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี มูลค่า 88 ล้านบาท และบ้านพักอาศัย 2 ชั้นที่ อ.แกลง จ.ระยอง มูลค่า 50 ล้านบาท เป็นต้น

ยานพาหนะ 9 คัน 22,121,963 บาท ในจำนวนนี้มีรถหรู เช่น Mercedes Benz GT 53 ป้ายแดง มูลค่า 9,990,000 บาท, Volkswagen ป้ายแดง มูลค่า 4,971,963 บาท นอกจากนี้ ยังมีเรือยอชต์ 1 คัน มูลค่า 1 ล้านบาท แต่แจ้งหายไว้ที่ สภ.พัทยา เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2558 และมีเรือยนต์ มูลค่า 2 แสนบาท ส่วนสิทธิและสัมปทาน 6 ล้านบาท คือ สัญญาเช่าที่ดิน ซ.รัชดาภิเษก 76

ขณะที่ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 179,629,000 บาท มีงาช้าง 4 กิ่ง ได้มา 22 พ.ค. 2538 มูลค่ารวม 1 ล้านบาท, ทองคำแท่งหนัก 3 กิโลกรัม (60 บาท) 9 แท่ง มูลค่า 8,415,000 บาท, สร้อยคำทองคำหนักรวม 10 บาท 5 เส้น มูลค่า 1.6 ล้านบาท, มีนาฬิกา 22 เรือน 11,050,000 บาท, มีชุดเบญจภาคี 1 ชุด มูลค่า 40 ล้านบาท, ชุดพระเครื่อง 154 รายการ 18,852,000 บาท ส่วนที่เหลือเป็นเครื่องประดับต่าง ๆ

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน