“พวงเพ็ชร” ย้ำ ชาวบ้าน อยากได้กระเช้าลอยฟ้า ขึ้นภูกระดึง เร่งศึกษา อีไอเอ-ฟังประชาชน ส่งสรุปเสนอ ทส. ปัดตอบสร้างแล้วเสร็จรัฐบาลชุดนี้

5 ธ.ค. 66 – ที่ท้องสนามหลวง นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รมต.ประจำสำนักนายกฯ กล่าวถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ จ.หนองบัวลำภูเมื่อวันที่ 4 ธ.ค.ว่า ในวาระการประชุมมีการนำเสนอโครงการของแต่ละจังหวัดเข้าสู่ที่ประชุมพิจารณา โดย จังหวัดเลยมีการเสนอโครงการสร้างกระเช้าลอยฟ้าขึ้นภูกระดึงด้วย และที่ประชุมอนุมัติในหลักการ

เพื่อนำไปเรียงลำดับพิจารณาความสำคัญในการจัดสรรงบประมาณ และในรายละเอียดโครงการมีการเสนอให้ออกแบบการก่อสร้างที่ใช้งบประมาณ 28 ล้านบาท นำไปประกอบการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือ อีไอเอ ให้กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

“เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ต้องการให้มีการสร้างโครงการกระเช้าลอยฟ้า ที่สร้างรายได้ในพื้นทึ่และสร้างรายได้เข้าจังหวัด ขณะเดียวกันก็มีการทำอีไอเอมาแล้วหลายครั้ง และที่ผ่านมาโดยแบบก่อสร้างที่เคยเห็นที่ผ่านมามีทั้งการสร้างกระเช้าลอยฟ้าคู่กับสร้างทางเดินขึ้น” นางพวงเพ็ชร กล่าว

นางพวงเพ็ชร กล่าวอีกว่า ภูกระดึงเป็นอุทยานแห่งชาติ เพราะฉะนั้นเวลาที่จะทำอะไรก็จะต้องระมัดระวังเรื่องสิ่งแวดล้อมและขยะ ส่วนการดำเนินการ จะแล้วเสร็จในรัฐบาลนี้หรือไม่นั้นก็อยู่ที่การดำเนินงาน งบประมาณและจังหวัด ซึ่งการออกแบบการก่อสร้างจะใช้ระยะเวลา 3 เดือน ส่วนทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อไรนั้น ไม่ได้มีกำหนดไว้

สำหรับเรื่องการก่อสร้างกระเช้าขึ้นภูกระดึงนััน ครม. เห็นชอบในหลักการมาตั้งแต่ปี 2555 แต่จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่ได้มีการดำเนินการอย่างใดต่อ ดังนั้นทางจังหวัดจึงจะมีการหยิบขึ้นมาปัดฝุ่นใหม่ โดยเริ่มจากการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และรับฟังความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่ก่อน

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน