กระทรวงพม. อนุมัติ เพิ่มเงินซ่อมค่าที่อยู่อาศัย และค่าเช่าบ้านคนพิการ เชื่อจะช่วยแบ่งเบาภาระ-พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการได้

เมื่อวันที่ 9 ม.ค.2567 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้ประชุมคณะอนุกรรมการ เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.2566 ที่ผ่านมา ได้อนุมัติปรับปรุงรายละเอียด เงินสนับสนุนคนพิการ 2 เรื่อง คือ งบประมาณการซ่อมค่าที่อยู่อาศัย โดยก่อนหน้านี้สนับสนุนรายละ 33,000 บาท/ราย ได้ปรับขึ้นเป็น 40,000 บาท/ราย

ส่วนค่าเช่าบ้าน จากเดิมไม่เกิน 1,700 บาท เช่าได้ไม่เกิน 2 เดือน ปรับเป็น ไม่เกินเดือนละ 3,000 บาท โดยเช่าได้ไม่เกิน 6 เดือน และมองว่าจะสามารถแบ่งเบาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการได้ระดับหนึ่ง

ส่วนการจัดเตรียม กิจกรรมวันเด็ก พม. ได้เตรียมจัดกิจกรรมวันเด็ก 3 สถานที่ คือ ทำเนียบรัฐบาลกระทรวง พม. สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทและสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ โดยที่ทำเนียบรัฐบาล จะมีการแสดงกิจกรรมการร้องเพลง จากสมาคมคนพิการ 10 คน กรมคนพิการ 20 คน รวม 30 คน โดยกระทรวงมีการจัดพื้นที่ 4 คือ ลานร้อง ลานเล่า ลานเล่น ลานเรียนรู้ เป็นต้น อีกทั้งยังมีกิจกรรมคู่สมรส ของครม.

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน