ครม. มีมติเห็นชอบขยายเวลาสินค้าควบคุม 5 รายการ ไปสิ้นสุด 29 มิ.ย. พร้อมสินค้าอื่นอีก 51 รายการ หวังประกาศครั้งต่อไปเป็นล็อตใหญ่ ไม่กระจายประกาศหลายฉบับ

เมื่อวันที่ 16 ม.ค.2567 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้พิจารณาเรื่องสินค้าควบคุมตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ เสนอให้ครม.พิจารณาเห็นชอบการกำหนดสินค้าควบคุม ปี 2567 จำนวน 5 รายการ ได้แก่

1.หน้ากากอนามัย 2.ใยสังเคราะห์โพลีโพรพิลีนเพื่อใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัย 3.ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ 4.เศษกระดาษ และกระดาษที่นำกลับมาใช้ได้อีก และ 5.ไก่และเนื้อไก่

สินค้าควบคุมทั้ง 5 ตัวนี้ เป็นสินค้าที่คณะกรรมการว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ มีคำสั่งออกมาตั้งแต่ปี 2566 ว่าเป็นสินค้าควบคุม แต่การออกประกาศเมื่อปี 2566 นั้น ประกาศฉบับนั้นจะสิ้นสุดผลบังคับใช้วันที่ 23 ม.ค.นี้ ดังนั้น การเสนอในครั้งนี้ จึงเสนอขอยืดการบังคับใช้ให้สินค้าควบคุม 5 ตัวนี้ ยังคงกำหนดให้เป็นสินค้าควบคุมต่อไป เพียงแต่การกำหนดปกติในอดีตจะกำหนดครั้งละ 1 รอบ 1 ปี

แต่ครั้งนี้ นอกจากสินค้า 5 ตัวดังกล่าวที่เป็นสินค้าควบคุม ยังมีประกาศอีก 2 ฉบับ โดยเฉพาะประกาศฉบับที่ 9 พ.ศ.2566 ซึ่งกำหนดสินค้าและบริการควบคุม 51 รายการเป็นกลุ่มใหญ่ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2566 มีสินค้าเพียงตัวเดียว คือ น้ำตาล โดยฉบับที่ 2 จะบังคับใช้สิ้นสุดวันที่ 29 มิ.ย.2567 ดังนั้น การขยายการบังคับใช้ประกาศควบคุมสินค้า 5 รายการนี้แทนที่จะยืดออกไป 1 ปี มติครม.ครั้งนี้ให้ยืดออกไปถึงวันที่ 29 มิ.ย.2567 เพื่อให้สิ้นสุดผลบังคับใช้พร้อมกับสินค้าและบริการอีก 51 รายการ

ในอดีตประกาศของกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายในจะประกาศ 3 ฉบับกระจายกันซึ่งไม่เป็นการบูรณาการ จากนี้การบังคับใช้เรื่องสินค้าหรือบริการควบคุมให้สิ้นสุดผลการบังคับใช้เวลาเดียวกัน

ดังนั้น มติครม.ครั้งนี้ จึงเห็นชอบให้สินค้าและบริการ 5 รายการดังกล่าว เป็นสินค้าควบคุม แต่ให้มีผลบังคับใช้แค่วันที่ 29 มิ.ย.2567 และครม.ยังมีมติด้วยว่าก่อนการสิ้นสุดผลการบังคับใช้ 2 สัปดาห์ กระทรวงพาณิชย์จะต้องนำเสนอว่าจะควบคุมต่อไปหรือไม่ หากยังควบคุมต่อจะประกาศพร้อมกันทั้งหมดกว่า 50 รายการ

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน