‘อัครนันท์’ แจงถกร่าง กม.สมรสเท่าเทียมจบแล้ว จ่อเข้าสภาฯ วาระ 2-3 ทัน 27 มี.ค. หวังสนองนโยบาย รัฐบาลนำประเทศสู่ความเท่าเทียมทางเพศ

เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 14 มี.ค.67 นายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ สส.กาญจนบุรี พรรคเพื่อไทย (พท.) ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. หรือร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม แถลงผลการประชุมว่า

วันนี้ในชั้นกรรมาธิการฯ ได้มีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียมเสร็จสมบูรณ์ครบถ้วนทุกมาตราแล้ว โดยที่ประชุมได้มีมติรับรองร่างรายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ภายหลังจากคณะกรรมาธิการฯ มีมติเห็นชอบแล้ว จะนำเสนอบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบในวาระ 2 และ 3 ซึ่งคาดว่าสามารถพิจารณาได้ทันในวันที่ 27 มีนาคมนี้

“ถือว่าเป็นข่าวดีที่ร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมเดินทางมาถึงโค้งสุดท้าย หลังจากที่คณะกรรมาธิการฯ ได้ร่วมกันทุ่มเทพิจารณาร่างกฎหมายอย่างเข้มข้น ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี รวมทั้งเพื่อเป็นการสนองนโยบายรัฐบาล ที่ให้ความสำคัญในการก้าวไปสู่ประเทศแห่งความเท่าเทียมทางเพศ และคาดว่าจะสามารถนำมาบังคับใช้ให้ทันภายในปีนี้” นายอัครนันท์ กล่าว

ด้านนายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล (ก.ก.) ในฐานะรองประธาน กมธ.ฯ กล่าวว่า สำหรับสาระสำคัญของร่างพ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวคือบุคคลสามารถหมั้นและสมรสได้โดยมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ และมีสถานะทางกฎหมายคือคู่สมรส ซึ่งหมายถึงมีสิทธิและหน้าที่ที่มีอยู่ตามกฎหมายอื่นๆ ด้วย อาทิ สิทธิสวัสดิการราชการ หักลดหย่อนภาษี รวมถึงบทบัญญัติในกฎหมายอื่นที่หมายถึงสามีภรรยาให้ได้สิทธิตามการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นอกจากนี้ ยังสามารถขอรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมได้ แต่ทั้งนี้ยังไม่รวมเรื่องขอสัญชาติ การตั้งครรภ์ด้วยเทคโนโลยี และเรื่องคำนำหน้านาม ซึ่งในส่วนนี้จะเป็นขั้นตอนต่อไป

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน