สส.อัครนันท์ ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตด้านสิทธิของกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ ประเทศฝรั่งเศส พร้อมชื่นชมไทยใกล้ผ่านร่างกม.สมรสเท่าเทียม

เมื่อวันที่ 19 มี.ค.67 ที่อาคารรัฐสภา นายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ สส.กาญจนบุรี พรรคเพื่อไทย (พท.) และรองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. หรือร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม

ให้การต้อนรับนายฌ็อง-มาร์ก แบร์ตง เอกอัครราชทูตด้านสิทธิของกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ สาธารณรัฐฝรั่งเศส พร้อมด้วยคณะผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย

โดยหารือหาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านสิทธิต่างๆ ระหว่างประเทศไทยและประเทศฝรั่งเศส พร้อมทั้งกล่าวชื่นชมประเทศไทยถึงความก้าวหน้าที่ร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมจะผ่านการพิจารณาและบังคับใช้ต่อไป

พร้อมยังเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ที่ดี ของทั้ง 2 ประเทศ และความร่วมมือด้านอื่นๆ ในอนาคต

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน