กมธ.สมรสเท่าเทียม ยินดีสภาฯ ผ่านร่างสมรสเท่าเทียม ชี้ไม่ได้แก้ไขเพื่อให้สิทธิกับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่กฎหมายฉบับนี้เขียนมาเพื่อคนไทยทุกคน

เมื่อวันที่ 27 มี.ค.67 ที่รัฐสภา นายดนุพร ปุณณกันต์ สส.บัญชีรายชื่อพรรค ในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่…) พ.ศ. …. หรือร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม นายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ สส.กาญจนบุรี พรรคเพื่อไทย และนายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ในฐานะรองประธานกรรมาธิการฯ แท็กทีมแถลงข่าวหลังกฎหมายสมรสเท่าเทียมผ่านการเห็นชอบในวาระ 2-3 ของสภาผู้แทนราษฎรแล้ว

นายดนุพร กล่าวว่า กรรมาธิการเคยบอกว่ากฎหมายฉบับนี้จะเสร็จทันก่อนปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรเดือน เม.ย.นี้ ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะฝ่ายค้าน หรือฝ่ายรัฐบาลทำงานด้วยความรอบคอบ แก้ไขกฎหมายฉบับนี้ให้ออกมามีผลบังคับใช้กับทุกคน ย้ำว่ากฎหมายฉบับนี้ ชาย-หญิงทั่วไปเคยได้รับสิทธิอย่างไรในกฎหมายเก่า ท่านจะได้รับสิทธินั้นเช่นเดิม โดยการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้เป็นการยกระดับประเทศไทยในสายตาของโลก ขยับเรื่องความเท่าเทียมทางสังคม เริ่มจุดไฟดวงแรกทำให้ประเทศนี้มีความเท่าเทียมในสังคมเกิดขึ้น

กฎหมายฉบับนี้เราไม่ได้แก้ไขเพื่อให้สิทธิกับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรืออย่างที่หลายคนบอกว่ากฎหมายฉบับนี้แก้ไขเพื่อกลุ่ม LGBTQ แต่กฎหมายฉบับนี้เขียนมาเพื่อคนไทยทุกคน เราต้องการคืนสิทธิให้ LGBTQ ที่เลือกเกิดไม่ได้ แต่เลือกที่จะเป็นได้ตามสิทธิและเสรีภาพของรัฐธรรมนูญ

นายดนุพร ยกตัวอย่างสิทธิที่ LGBTQ จะได้รับหากจดทะเบียนสมรสกัน จะได้ทั้งสิทธิในการรักษาพยาบาล สิทธิในการลงชื่อยินยอมให้การรักษา สิทธิเบิกจ่ายภาษี สิทธิในการซื้อประกันชีวิตและประกันสุขภาพ ซึ่งถือเป็นนิมิตหมายที่ดี เพราะประเทศไทยจะเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีกฎหมายสมรสเท่าเทียม ตนเองในฐานะประธานกรรมาธิการจะประสานกับรัฐบาล และหลายฝ่ายเพื่อขอให้นำเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภาในวันที่ 2 เม.ย.นี้

ทั้งนี้นายดนุพร เชื่อว่ามีความเป็นไปได้สูงที่กฎหมายสมรสเท่าเทียมจะผ่านการพิจารณาของวุฒิสภา แต่หากไม่ผ่านก็จะตั้งคณะกรรมาธิการร่วมสองสภาเพื่อพิจารณาต่อไป เท่าที่พูดคุยกับ สว.มีทิศทางบวกที่จะผ่านให้ในชั้นวุฒิสภา โดยในสมัยประชุมหน้าจะเสนอกฎหมายอัตลักษณ์ทางเพศ รวมถึงการเตรียมเสนอร่างกฎหมาย Sex Worker ด้วย

นายธัญวัจน์ กล่าวต่อว่าจากนี้จะต้องมีการดำเนินการตามกฎหมายต่อไป เช่น กฎหมายรับรองเพศสภาพ และคำนำหน้านาม เพื่อให้บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศได้นิยามตัวตนในบทบาทผู้ปกครอง บิดา มารดาตามเจตจำนงของเขา ซึ่งจะอยู่ในหมวดการแสดงเจตจำนงอัตลักษณ์ทางเพศ

ส่วนกฎหมายการตั้งครรภ์ทางเทคโนโลยี มีการพูดคุยและเริ่มทำงานกันแล้ว คู่สมรสที่มีความหลากหลายทางเพศจะต้องกำหนดเงื่อนไขที่ต่างออกไป ซึ่งอาจต้องใช้การตั้งครรภ์ทางเทคโนโลยี ซึ่งจะมีการแก้ไขต่อไป โดยภาพรวมวันนี้กฎหมายสมรสเท่าเทียมให้สิทธิศักดิ์ศรีกับกลุ่มคนทุกเพศ และมีสเต็ปที่จะต้องก้าวต่อไป

ภายหลังการแถลงข่าวเสร็จสิ้น นายธัญวัจน์ ได้ขอถ่ายรูปร่วมกับนายดนุพร และนายอัครนันท์ โดยกล่าวว่า “อุ๊ย ถ่ายรูปนิดนึงได้ไหมคะ” พร้อมกับทำท่ารูปหัวใจไขว้สุดน่ารัก

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน