กกต. แจงคุณสมบัติผู้สมัครสว. มีสื่อออนไลน์ส่วนตัว ทั้งติ๊กต็อก เฟซบุ๊ก ช่องยูทูบ ไม่ถือว่าเป็นผู้ถือหุ้นสื่อมวลชน ไม่เข้าข่ายลักษณะต้องห้ามมาตรา 14(3)

เมื่อวันที่ 9 พ.ค.2567 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ตอบข้อหารือเกี่ยวกับลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา(สว.) ตามมาตรา 14 (3) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 ที่กำหนดว่า ห้ามเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์ หรือสื่อมวลชนใดๆ

หากเป็นเจ้าของเพจเฟซบุ๊ก หรือเจ้าของเว็บไซต์ หรือยูทูบเบอร์ หรือเจ้าของช่อง ติ๊กต็อก หรือเจ้าของช่องโซเชียลอื่นๆ จะถือว่าเข้าข่ายข้อห้ามตามมาตรานี้หรือไม่ จะถือว่าเป็นเจ้าของสื่อมวลชนใดๆ หรือไม่นั้น

สำนักงาน กกต. พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว. มาตรา 14 (3) กำหนดให้ผู้สมัครรับเลือกเป็นสว. ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามเป็นเจ้าของหรือผู้ถือในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ

โดยเมื่อพิจารณาประเด็นตามข้อหารือเกี่ยวกับต้องห้ามดังกล่าวแล้ว เห็นว่า การที่ผู้ลงสมัครรับเลือก มีบัญชีผู้ใช้งานช่องยูทูบ เฟซบุ๊ก หรือแอพพลิเคชันต่างๆ และจัดทำเนื้อหาด้วยตนเองเพื่อสื่อสาร หรือเผยแพร่การวิเคราะห์ข่าวสารการเมือง เนื้อหาสร้างความบันเทิง ตลอดจนเนื้อหาอื่นๆ

เป็นกรณีที่ผู้มีบัญชีดังกล่าว นำสื่อที่มีการจัดทำโดยกิจการหนังสือพิมพ์ หรือสื่อมวลชนใดๆ ซึ่งเนื้อหาสาระดังกล่าว มีการสื่อถึงประชาชนทราบได้เป็นการทั่วไป แล้วมาแสดงความคิดเห็นหรือวิเคราะห์เพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางข้างต้น โดยได้รับค่าตอบแทนเป็นส่วนแบ่งรายได้เป็นประจำหรือครั้งคราวจากบริษัทผู้ให้บริการของแอพพลิเคชันนั้น ไม่ถือเป็นรายได้จากการเป็นเจ้าของ หรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด

ในเบื้องต้น จึงไม่ถือว่าพฤติการณ์ดังกล่าวเป็นเจ้าของ หรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลใด ๆ อันจะเป็นลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกเป็น สว.

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน